Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

Eurocon Consulting: Analysguiden: Motigt avslut på 2019

Eurocon hade en motig avslutning på 2019, men över helåret ökade
försäljningen med tre procent. En svagare marknad än väntat påverkade
både försäljning och resultat negativt.

Försäljning

Eurocons nettoomsättning uppgick till 65 miljoner kronor under fjärde
kvartalet 2019, jämfört med 66 miljoner kronor under motsvarande
period föregående år. Det är en minskning på 2 procent. Sett till
helåret växte bolagets försäljning med drygt 3 procent, från 253
miljoner till 261 miljoner kronor. Den svagare utvecklingen förklaras
framförallt av en svagare marknad under det tredje och
fjärdekvartalet, med flera uppskjutna investeringar som följd. Den
svagare marknaden har också försvårat överlappningen till nya uppdrag
från två större, nyligen avslutade projekt.

Resultat

Avslutningen på 2019 kantades också av en fortsatt vikande lönsamhet
för Eurocon. Bolaget redovisade ett rörelseresultat på minus 2,4
miljoner kronor för fjärde kvartalet 2019. Det är en klar försämring
jämfört med de 5,4 miljoner kronor som bolaget gjorde i rörelsevinst
under samma period föregående år. Rörelsemarginalen för bolaget
uppgick till minus 3,6 procent, vilket kan jämföras med 7,8 procent
under samma period 2018. För helåret blev rörelsemarginalen 2,0
procent. Det var klart sämre än 2018 års rörelsemarginal på 7
procent. Det är framförallt ökade personalkostnader i relation till
försäljningen som ligger bakom utvecklingen. Detta är ett resultat av
en svag beläggningsgrad hos konsulterna. Resultatet har också
påverkats negativt av nedskrivningar på tre fastprisuppdrag inom
infrastruktur.

Indikationer på starkare marknad

Det finns indikationer på återhämtning i marknaden. Eurocon
rapporterar att orderingången var något högre under slutet av året.
Vidare bedömer man att det kan fattas investeringsbeslut i flera av
bolagets uppdrag redan under första halvåret 2020. Som ett resultat
finns förutsättningar för att beläggningen hos konsulterna ökar redan
under kommande kvartalet. Det lägger grunden för
lönsamhetsförbättring redan under 2020. Vi ser dock en risk i att
spridningen av coronaviruset orsakar ytterligare uppskjutningar i
viktiga investeringsbeslut. Överlag är vår bedömning att
återhämtningen i marknaden kommer att ta längre tid än väntat, inte
minst till följd av spridningen av coronaviruset.

Motiverat värde

I den inledande analysen såg vi en uppsida i aktien från den dåvarande
krusen på 5,40 kronor. Vårt motiverade värde uppgick till 5,90-6,00
kronor per aktie. Mot bakgrund av att återhämtningen i marknaden tar
längre tid än väntat justerar vi ner vår riktkurs. Vi ser ett
motiverat värde på 4,50-5,00 kronor per aktie. Lyckas Eurocon uppnå
den prognostiserade tillväxten och en förbättrad lönsamhet finns det
en viss uppsida från dagens aktiekurs.

Läs analysen här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eurocon-consult...

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocon-consulting/r/analysguiden-motigt-avsl...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.