Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

Eurocon Consulting: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Koncernen april-juni 2018

· Nettoomsättningen ökade till 67,5 (59,2) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (7,1) MSEK
· Rörelsemarginalen uppgick till 10,3 (12,0) procent
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,6 (7,5) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till 5,1 (6,0) MSEK
· Resultatet per aktie före utspädning blev 0,12 (0,14) SEK
· Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,12 (0,14) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 (12,5)
MSEK

Koncernen januari-juni 2018

· Nettoomsättningen ökade till 138,1 (120,9) MSEK
· Rörelseresultatet ökade till 16,9 (16,8) MSEK
· Rörelsemarginalen uppgick till 12,2 (13,9) procent
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 21,0 (17,3) MSEK
· Resultatet efter skatt ökade till 17,2 (13,6) MSEK
· Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,40 (0,32) SEK
· Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,39 (0,32) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,0 (15,1)
MSEK

· Koncernens likvida medel uppgick till 15,9 (28,6) MSEK och
soliditeten uppgick till 52,7 (54,6) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson
Även i kvartal två levererar vi en stark rapport. Omsättningen ökade
med 14,0 (4,8) procent och landade på 67,5 (59,2) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (7,1) MSEK med en rörelsemarginal
om 10,3 (12,0) procent.

Omsättningen för halvåret ökade med 14,2 (12,5) procent och landade på
138,1 (120,9) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 16,9 (16,8) MSEK med
en rörelsemarginal om 12,2 (13,9) procent. För halvåret noterar vi
därmed den högsta omsättningen och det bästa rörelseresultatet vi
haft i företagets historia.

Inom segment Engineering har efterfrågan på våra tjänster varit
fortsatt god framförallt inom skogs- och gruvindustrin, samt inom
området installationsteknik. Den uppåtgående trenden för
gruvindustrin i Kiruna håller i sig och vi ser fram mot ytterligare
uppdrag under kommande kvartal. Under det tredje och fjärde kvartalet
kommer vi att slutföra många av våra olika uppdrag på Östrands
massafabrik. Även uppdraget med Elof Hansson International kommer att
avslutas under samma period. Jag är mycket nöjd med våra
genomföranden hos båda dessa kunder och vi får bevis på att det finns
ett stort kunnande och ett starkt kvalitetsmedvetande hos våra
medarbetare. Detta gör att vi kan genomföra mycket stora uppdrag på
ett bra och effektivt sätt med rätt kvalitet och med en hög
leveranssäkerhet. Förutom dessa uppdrag har vi pågående projekt hos
bland andra, Domsjö fabriker, Getinge, Holmen, Linnéuniversitetet i
Kalmar, Metsä Board, Mondi, NKT Cable, Södra Cell, Valmet och Växjö
Energi.

Vi jobbar vidare med att skapa gemensamma metoder och synergier med
KLT, där båda parter deltar på ett föredömligt sätt. Integreringen
går framåt och vi planerar att vara färdiga med det arbetet i början
av 2019. Vi har ökat vår närvaro i de södra delarna av Sverige och vi
har som mål att där stärka vår position ytterligare under året. För
att möta efterfrågan på våra tjänster fortsätter vi att rekrytera nya
medarbetare. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare
kompletterande förvärv.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna tidigare varit något
avvaktande med investeringar. I slutet av första kvartalet såg vi
dock en liten förbättring och vi erhöll ett antal mindre uppdrag som
förhoppningsvis kommer att generera ytterligare uppdrag.

Jag är mycket nöjd med första halvåret och ser med spänning fram emot
kommande kvartal med möjligheter till nya uppdrag, nya kunder och
fler nya duktiga medarbetare.

Örnsköldsvik i augusti 2018

Peter Johansson

VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting
AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Spotligth Stock Markets försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2018.

Peter Johansson, VD, 076-7675801

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i
Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad,
Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna.
Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och
erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom
skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår
specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier,
förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra
kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är
projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och
installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC,
anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och
revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocon-consulting/r/delarsrapport-1-januari-3...
http://mb.cision.com/Main/11569/2602611/899088.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.