Du är här

2017-08-24

Eurocon Consulting: Delårsrapport januari-juni 2017

Koncernen april-juni 2017
* Nettoomsättningen ökade till 59,2 (56,5) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (7,1) MSEK
* Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (12,5) procent
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,5 (7,2) MSEK
* Resultatet efter skatt ökade till 6,0 (5,6) MSEK
* Resultatet per aktie blev 0,14 (0,14) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (12,1)
MSEK

Koncernen januari-juni 2017
* Nettoomsättningen ökade till 120,9 (107,5) MSEK
* Rörelseresultatet ökade till 16,8 (10,2) MSEK
* Rörelsemarginalen ökade till 13,9 (9,5) procent
* Resultatet efter finansiella poster ökade till 17,3 (10,3) MSEK
* Resultatet efter skatt ökade till 13,6 (8,0) MSEK
* Resultatet per aktie ökade till 0,32 (0,19) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,1 (15,2)
MSEK

* Koncernens likvida medel ökade till 28,6 (21,9) MSEK och soliditeten
ökade till 54,6 (51,9) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson

Även i kvartal två levererar vi en stark rapport och överträffar
därmed vårt lönsamhetsmål med marginal. Omsättningen ökade med 4,8
(6,0) procent och landade på 59,2 (56,5) MSEK. Rörelseresultatet
uppgick till 7,1 (7,1) MSEK med en rörelsemarginal om 12,0 (12,5)
procent. Efterfrågan på våra tjänster ökade under första kvartalet
2017 och så har det fortsatt även under det andra kvartalet,
framförallt inom skogs- och gruvindustrin.

Omsättningen för halvåret ökade med 12,5 (5,6) procent och landade på
120,9 (107,5) MSEK. Vi redovisar ett rörelseresultat som ökade med
64,6 procent till 16,8 (10,2) MSEK med en rörelsemarginal om 13,9
(9,5) procent. För halvåret noterar vi därmed den högsta omsättningen
och rörelseresultatet vi haft i företagets historia.

Inom segmentet Engineering har halvåret varit mycket positivt. Inom
skogsindustrin pågår ett antal investeringsprojekt. Vi har under
perioden bland annat erhållit uppdrag från Holmen Iggesund och vi
bedömer att vi kan vinna ytterligare projekt hos andra kunder under
resten av året. Åtagandet för SCA Östrands massafabriks om- och
tillbyggnad pågår och de uppföljningar som görs regelbundet visar att
projektet framskrider enligt plan för vår del. Även projektet med
Elof Hansson International AB och APP med deras fabrik i Indonesien
följer planerna efter en senarelagd uppstart. Vi har även vunnit ett
antal nya uppdrag av mindre storlek hos befintliga kunder som
Mölnlycke Healthcare, LKAB och Valmet. Aktiviteten hos våra kunder i
Kiruna har ökat vilket stärkt vår verksamhet längst i norr på ett bra
sätt med positiva utsikter för kommande kvartal.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna varit något avvaktande
med investeringar men vi såg en liten förbättring i slutet av första
kvartalet och vi lyckades bl. a. vinna ett uppdrag på Akzo i
Sundsvall i slutet av perioden som gör att utsikterna förbättrats för
kommande kvartal. Det lägre resultatet kommer även av
vidareutveckling av nya mjukvaran SiteBase 7. Den lanserades under
2016 och under det kommande året förväntar vi oss nya större affärer.

Vi ser ett antal nya intressanta projekt som vi satsar på att bli
involverade i under 2017. För att möta efterfrågan på våra tjänster
fortsätter vi att rekrytera nya medarbetare. Kontinuerligt utvärderar
vi även ytterligare kompletterande förvärv.

Jag är mycket nöjd med en så stark halvårsrapport och ser med spänning
fram emot kommande kvartal. Om resten av 2017 fortsätter på samma
sätt ser det mycket bra ut för Eurocon.

Örnsköldsvik i augusti 2017

Peter Johansson, VD och koncernchef

Eurocon är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i
Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Stockholm,
Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget.
Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och
produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-,
kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är
ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och
genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns
över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning,
processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC,
anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och
revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocon-consulting/r/delarsrapport-januari-jun...
http://mb.cision.com/Main/11569/2331974/713258.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.