Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Eurocon Consulting: Delårsrapport januari-september 2019

Koncernen juli-september 2019

· Nettoomsättningen ökade till 52,9 (48,2) MSEK
· EBITA uppgick till 0,4 (3,0) MSEK
· EBITA-marginalen uppgick till 0,8 (6,1) procent
· Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (2,7) MSEK
· Rörelsemarginalen uppgick till 0 (5,6) procent
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,1 (4,5) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till 0 (3,9) MSEK
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0 (0,09) SEK
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0 (0,09) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till -0,7 (-1,3)
MSEK

Koncernen januari-september 2019

· Nettoomsättningen ökade till 195,9 (186,3) MSEK
· EBITA uppgick till 8,6 (20,4) MSEK
· EBITA-marginalen uppgick till 4,4 (10,9) procent
· Rörelseresultatet uppgick till 7,6 (19,6) MSEK
· Rörelsemarginalen uppgick till 3,9 (10,5) procent
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 (25,5) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till 6,5 (21,2) MSEK
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,16 (0,50) SEK
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,49) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 20,2 (10,7)
MSEK

· Koncernens likvida medel uppgick till 10,9 (16,4) MSEK och
soliditeten uppgick till 46,2 (59,6) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson

Ytterligare ett kvartal med omsättningsrekord men rörelseresultatet
följer inte med. Under kvartalet har tecken på en försvagad
konjunktur blivit tydligare. Vår resultatnedgång beror på
försvagningen av marknaden samtidigt som vi slutförde några stora
uppdrag i slutet av 2018 och under början av 2019. Vi har efter det
haft svårt att hitta de volymer som vi behöver för att nå vårt
marginalmål.

I slutet av kvartalet har det dock kommit positiva indikationer från
skogsindustrin där ett antal företag har fattat beslut om större
investeringar. Kunder inom kemi, stål samt mindre industribolag är
fortsatt avvaktande. Vi har goda chanser att förbättra resultatet
kommande månader men framförallt under nästa år. Vi arbetar fokuserat
och kontinuerligt med att uppnå vårt rörelsemarginalmål om 10
procent.

Vi har efter periodens utgång öppnat ett kontor i Gävle, som vi nu
bemannar upp och från januari 2020 kommer det att finnas fyra
medarbetare på plats. Tillsammans med det kontor vi startade i
Karlstad andra kvartalet ökar vi vår lokala närvaro, vilket har
mottagits mycket positivt av befintliga och möjliga nya kunder i
respektive region.

Inom segmentet Produktförsäljning är kunderna fortsatt avvaktande med
att göra investeringar. Inga nya större affärer har gjorts under
kvartalet vilket krävs för att förbättra lönsamheten.

Trots detta har vi under perioden haft fortsatt högt tryck i
nyrekryteringarna då vi ser att vi kommer att behöva fler duktiga
medarbetare för att möta framtida efterfrågan hos våra kunder. Vi har
också fortsatt fokus på förvärv på samtliga orter och inom samtliga
områden.

Efter kvartalets slut avyttrades delar av Eurocons innehav i MoRe
Research AB till statliga RISE. Vi ser detta som en god möjlighet att
stärka vårt engagemang och vidareutveckla vår kompetens inom
skogsindustrins omställning för en än mer hållbar framtid. Detta
kommer att öka samverkan mellan näringsliv, skolor och universitet
genom forskning och utveckling i världsklass i vårt närområde där
MoRe får en nyckelroll.

Jag är fortsatt optimistisk trots ett svagt resultat för de första tre
kvartalen och tror på en förbättring under sista kvartalet och under
2020. Jag ser med spänning fram mot nya uppdrag, nya kunder och fler
nya duktiga medarbetare.

Örnsköldsvik i november 2019

Peter Johansson
VD och koncernchef, 076-767 58 02

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting
AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för
offentliggörande den 5 november 2019.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i
Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad,
Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och
Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster
och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-,
verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och
ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och
genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns
över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning,
processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik,
automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik,
datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på
Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och
handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se
eurocon.se (http://www.eurocon.se)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocon-consulting/r/delarsrapport-januari-se...
https://mb.cision.com/Main/11569/2953816/1135835.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.