Du är här

2018-08-29

Euroflorist Intressenter AB: Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2018

Andra Kvartalet

· Koncernens intäkter uppgick till 250,9 MSEK (264,7 MSEK).
· Bruttomarginalen uppgick till 18,7% (17,6%).
· Normaliserat EBITDA uppgick till 10,8 MSEK (13,8 MSEK).
· Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK (4 MSEK) och inkluderar
negativa jämförelsestörande poster på totalt 4,7 MSEK (0).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 172
MSEK (-29 231 MSEK).

· Periodens totala kassaflöde uppgick till 3 166 MSEK (-24 942
MSEK).

Januari - juni 2018

· Koncernens intäkter uppgick till 551,7 MSEK (572,1 MSEK).
· Bruttomarginalen uppgick till 19,2 % (18,7%).
· Normaliserat EBITDA uppgick till 31,4 MSEK (36,9 MSEK).
· Resultat före skatt uppgick till 3,9 MSEK (21,7 MSEK) och
inkluderar negativa jämförelsestörande poster på totalt 5,6 MSEK (0).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 147
MSEK (0,7 MSEK)

· Periodens totala kassaflöde uppgick till 4 811 MSEK (-10 183
MSEK).

VD Kommentarer

Kvartalet präglades av den viktiga högtiden Morsdag som inföll på
flera av Euroflorists marknader. Totalt för gruppen landade
morsdagförsäljningen lägre än föregående år främst p.g.a. fortsatt
hög konkurrens men den viktiga svenska marknaden visade positiva
jämförelsesiffror vilket var en av ljuspunkterna i kvartalet. Därtill
fortsatte den i slutet av kvartal ett positiva trend på den viktiga
engelska marknaden in i det andra kvartalet men var inte tillräckligt
för att nå upp till föregående år. Det pågår fortsatt ett flertal
initiativ för att förbättra Euroflorists erbjudande och
konkurrenskraft som väntas ge positivt effekt framgent.

För mer information kontakta

Per Lindsjö, 0765-45 01 02

Tillförordnad VD, Euroflorist Intressenter AB (publ)

per.lindsjo@euroflorist.com

Euroflorist Intressenter AB (publ), Bellevuevägen 46, 217 72 Malmö

"Denna information är sådan information som Euroflorist Intressenter
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euroflorist-intressenter-ab/r/delarsrapport-an...
http://mb.cision.com/Main/17418/2581355/899438.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.