Du är här

2014-04-25

Euroinvestor.com A/S: GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

EuroInvestor.com A/S

CVR nr. 25078780
("Selskabet
")

Generalforsamlingsprotokollat

Fredag den 25. april 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på
Selskabets adresse Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1 Beretning om Selskabets virksomhed
2 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3 Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
6 Valg af revisor
7 Eventuelt
8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for
generalforsamlingen udpeget advokat Claus Abildstrøm til dirigent for
generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed
lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og
selskabsloven.

Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed

Selskabets CFO, Carsten Nørgaard Bach, afgav beretning om Selskabets
virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2013 til 31.
december 2013.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning.

Ad 2 Godkendelse af årsrapport

Selskabets CFO, Carsten Nørgaard Bach, gennemgik Selskabets årsrapport for
2013 og fremlagde denne til godkendelse.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport
for 2013.

Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Overskuddet fra regnskabsåret 2013 blev foreslået overført til næste
regnskabsår.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre
overskuddet til næste regnskabsår.

Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer, Søren Carrit Alminde, Peter Søby Daugaard
Svendsen, Peter Riggelsen og Ulrik Tofte Jensen, opstillede til genvalg.

Aktionærerne valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.

Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at Søren Carrit
Alminde er valgt som formand for Selskabets bestyrelse.

Ad 6 Valg af revisor

Bestyrelsen stillede forslag om, at KPMG 2014 P/S, CVR-nr. 25 57 81 98,
valgtes som revisor for Selskabet.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad 7 Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Claus Abildstrøm bemyndigedes til
- i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som
træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse
at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

***
Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.

25. april 2014, som dirigent

___________________________
Advokat Claus Abildstrøm

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Euroinvestor.com A/S via Globenewswire

HUG#1780075

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.