Du är här

2016-05-12

Everysport Media Group: Årsstämmokommuniké Everysport Media Group AB (publ)

Everysport Media Group AB (publ) har igår avhållit årsstämma vid
vilken stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Sammanfattning av fattade beslut:

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen bolaget, att resultatdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag samt att ansvarsfrihet skulle lämnas åt den verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

- Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2015.

- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av max sju ordinarie styrelseledamöter.

- Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja Jan Lindgren (ordf.), Gustaf Karling, Jan Bruneheim, Jack Melcher-Claësson, Johan Ejermark och Göran af Klercker (oberoende).

- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med max 100 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen, samt att revisorsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade att bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av högst
10 000 000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport
eller genom kvittning. Sker emission utan företräde för befintliga
aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt
minst motsvara aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att
säkerställa möjligheten att införskaffa kapital för den löpande
rörelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Karling, VD, Everysport Media Group
E-post: gustaf@esmg.se
Tel: +46 070-7662680
Webb: www.esmg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/arsstammokommunike-ev...
http://mb.cision.com/Main/13975/2007969/515004.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.