Du är här

2017-08-24

Everysport Media Group: Everysport Media Group AB, Delårsrapport jan - jun 2017

Sammanfattning januari-juni 2017

Nettoomsättning: 47,1 mkr (24,5 mkr), tillväxt: 92%

Rörelseresultat, EBITDA: -0,5 mkr (-0,9 mkr)

(jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Sammanfattning april-juni 2017

Nettoomsättning: 25,0 mkr (14,6 mkr), tillväxt: 72%

Rörelseresultat, EBITDA: -1,0 mkr (-0,8 mkr)

(jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens
slut

· Efter periodens slut: Hannes Andersson tillträdde den 9 augusti
som ny verkställande direktör .

· Vid årsstämman i juni togs beslut om ny styrelsesammansättning. Ny
styrelse består av Göran af Klercker, Johan Ejermark, Paul Fischbein,
Charlotte Gustavsson, Carl Gyllfors, Michael Hansen och Gustaf
Karling. Paul Fischbein valdes till ny ordförande.

VD-ord

Jag tillträdde som VD för Everysport Media Group (ESMG) den 9 augusti
och kommer nu att intensifiera arbetet med att positionera koncernen
både inom spelindustrin och inom våra områden för slutkundsprodukter.

Under det andra kvartalet uppnådde ESMG en nettoomsättning om 25,0 mkr
(14,6 mkr) vilket för det första halvåret innebär en total
nettoomsättning om 47,1 mkr (24,5 mkr). Under det första halvåret var
rörelseresultat (EBITDA) -0,5 mkr (-0,9 mkr). Detta resultat är vi
inte nöjda med och det är naturligtvis centralt att säkerställa att
koncernens intjäning förbättras och blir positiv. För att uppnå detta
krävs åtgärder i syfte att öka intäkterna men också i syfte att höja
effektiviteten i koncernen.

Arbetet med att lansera nya konsumentprodukter fortsätter och tidiga
beta-versioner förväntas nå marknaden under det tredje kvartalet.

Kostnadsposter av engångskaraktär som kan härledas till pågående
omstrukturering har påverkat resultatet negativt under det andra
kvartalet. Arbetet med att effektivisera bolaget kommer att fortsätta
under de kommande månaderna.

Everysport Media Group har valt ny styrelse som nu består av Göran af
Klercker, Johan Ejermark, Paul Fischbein, Charlotte Gustavsson, Carl
Gyllfors, Michael Hansen och Gustaf Karling. Paul Fischbein har valts
till ny ordförande.

Hannes Andersson

VD

Everysport Media Group

OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER APRIL-JUNI 2017

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under perioden med 72%, till 25,0 mkr (14,6
mkr).

Rörelseresultat

EBITDA resultatet blev -1,0 mkr (-0,8 mkr), EBIT -4,9 mkr (-2,1 mkr).
EBIT resultatet påverkas av avskrivningar av goodwill om 3,0 mkr samt
avskrivningar av utvecklingsprojekt om 0,9 mkr.

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group ett eget kapital
om 34 mkr och en soliditet om 47 %.

Finansiell ställning

Likviditet vid periodens utgång var 3,0 mkr. Vid utgången av kvartal
ett 2017 uppgick likvida medel till 4,9 mkr.

Marknadsutsikter

Se under VD-ord.

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 juni 2017 var 112 580 948 aktier utgivna.
Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.
Efter andra kvartalets utgång har Everysport Media Group AB 1007
aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut (30 juni) till 58
heltidsanställningar. (Uppgifter lämnade vid Q1 rapporten var inte
korrekta.)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups
revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport juli-sept, 26 oktober 2017

Boklsutskommunike 2017, 22 februari 2018

För ytterligare information kontakta:

Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: 070-736 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/everysport-media-grou...
http://mb.cision.com/Main/13975/2332329/713226.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.