Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-25

ExeoTech Invest: LOI ingått om förvärv av verksamheter inom catering och kvalitetscertifiering.

STOCKHOLM, SVERIGE, 25 juni 2015 –
(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) har ingått ett intentionsavtal om att
förvärva Idemo Holding AB, ett Jönköpingsbaserat bolag, som genom dotterbolag
bedriver cateringverksamhet framförallt till skolor i smålandsregionen.
Verksamheten omsätter idag cirka 11 MSEK, uppvisar ett positivt resultat och
sysselsätter 10-tal personer. Verksamheten bedöms ha stor tillväxtpotential
både för befintlig verksamhet men framförallt genom kompletterande förvärv.

Därutöver har ett intentionsavtal (LOI) ingåtts om att förvärva SAMEFFEKT AB,
ett Växjöbaserat konsultbolag, fokuserat på kvalitetssäkring och certifiering
av verksamheter. Bolagets kunder återfinns främst inom livsmedelsrelaterade
verksamheter. Bolaget har idag fyra anställda, omsätter cirka 2 MSEK, och
uppvisar positivt resultat.

Ovanstående förvärv värderas tillsammans till cirka 11 MSEK och köpeskilling
kommer att erläggas med cirka 73 miljoner nyemitterade ExeoTech aktier. I
tillägg avser ExeoTech genomföra en kvittningsemission för reglera en stor
del av bolagets befintliga skulder.

Avsikten är att ovanstående förvärv samt avtal om kvittning skall vara
slutfört senast den siste juli. Detta förutsätter båda
bolagsstämmogodkännande och bolagsordningsändring. Därför har styrelsen
beslutat att ställa in bolagsstämman den 30 juni och kalla till ny
bolagsstämma torsdagen den 30 juli.

Nytt publicerings datum för årsredovisning är torsdagen den 16 juli 2015.

I en kommentar säger ExeoTech VD Henrik von Essen”Vi är ännu inte helt i mål
men vi har nu tagit ett stort steg framåt till att
skapa en stabil verksamhet med stor tillväxt potential orienterad mot
livsmedelssektorn”.

Allmän information

ExeoTech Invest ABs (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda
sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla,
och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i
hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig avkastning uppnås genom
att ExeoTech såsom aktiv ägare tillför kunskap och resurser som möjliggör en
snabbare och säkrare värdeskapande utveckling. Med konkurrenskraftig
avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i
substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en
konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i
samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik.vonessen@exeotech.se

ExeoTech Invest AB

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige

www.exeotech.se

Tel: 08-705 95 00

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.