Du är här

2017-05-19

ExeoTech kommenterar revisorns yttrande i revisionsberättelsen

ExeoTech publicerar årsredovisningen och bolaget förtydligar i ett
pressmeddelande upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen.
Revisorerna tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar
styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret finns
upplysning av särskild betydelse och anmärkningar enligt nedan.

Bolaget tecknade i februari 2016 ett avtal med GEM, Global Emerging
Markets, för att hantera likviditetsbehovet. Avtalet innebär att bolaget
har möjlighet att erhålla kapitaltillskott och likviditet om 45 miljoner
kronor under en treårsperiod. Styrelsen har hittills utnyttjat mandatet
från stämman att genomföra riktade nyemissioner på 4,1 miljoner kronor.

ExeoTech planerar att fortsätta använda GEM för att säkerställa
likviditetsbehovet samt att genomföra emissioner för att stärka bolagets
finansiella ställning.

Vidare har vid flera tillfällen mervärdesskatt, avdragen skatt och sociala
avgifter inte betalats i rätt tid. Styrelsen och vd direktören har därmed
inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men försummelsen
har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

Styrelsen vill även kommentera att årsredovisningen avviker från
bokslutskommunikén. De totala intäkterna för 2016 är 9,1 miljoner kronor i
årsredovisningen mot 9,4 miljoner kronor i bokslutet. Resultatet före skatt
är -8,7 miljoner kronor i årsredovisningen mot -11,6 miljoner kronor i
bokslutet. Förbättringen på 2,9 miljoner kronor förklaras av att bolaget
har kunnat lösa upp ett antaltidigare gjorda reserveringar för diverse
åtaganden som nu är reglerade.

Balansomslutningen uppgår till 26,9 miljoner kronor i årsredovisningen mot
21,0 miljoner kronor i bokslutet. Det beror huvudsakligen på att principen
för redovisning av regressfordringar ändrats. Redovisat eget kapital uppgår
i årsredovisning till 16,9 miljoner kronor mot 15,1 miljoner kronor i
bokslutskommunikén.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.