Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

ExeoTech: Månadsbrev - Juni 2017

MÅNADSBREV - JUNI 2017
Nettoomsättning för maj uppgick till 2 926 KSEK (993 KSEK), en ökning med 195 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättning för årets första fem månader uppgår till 10 347 KSEK (2 387 KSEK), En ökning om 334 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättningen i maj motsvarar cirka 6,7 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste maj har 23,5 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
Inom EV uppnådde Sameffekt i maj sin enskilt bästa månad någonsin med en omsättningstillväxt på 63 %.
Inom EFV uppnådde i maj Österhagensglass en tillväxt på 32 % och LPES Foods, ExeoTechs enskilt största verksamhet, en tillväxt på hela 1318 %.
Nettoomsättning för La Petite Epiciere Saigon Ltd, som ägs till 49,9 % och ingår inte i ovanstående siffor, ökade med 160 % i maj och med 155 % för året första fem månader jämfört med motsvarande period 2016.
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+
| ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2017 | | | |
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+
| (KSEK) | maj | jan-maj | maj 17 / maj 16 |
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 1 132 | 4 248 | 1305% |
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+
| ExeoTech Ventures (2) | 1 485 | 4 720 | 183% |
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+
| Oak Event (3) | 309 | 1 379 | 231% |
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+
| Totalt | 2 926 | 10 347 | |
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+
| Förändring mot 2016 | 194,8% | 333,5% | |
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+
| Andel av omsättningsmål 2017 (4) | 6,7% | 23,5% | |
+---------------------------------------------+--------+---------+-----------------+

(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar samt Österhagen Restaurang & Butik.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK

Kalmar den 1 juni 2017

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD
070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande
070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2017-06-01.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20450

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.