Du är här

2017-09-04

ExeoTech: Månadsbrev september - 2017

MÅNADSBREV SEPTEMBER - 2017
Nettoomsättning i augusti uppgick till 3 238 KSEK (460 KSEK), en ökning med cirka 604 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättning för årets första åtta månader uppgår till 18 887 KSEK (4 197 KSEK), en ökning om cirka 350 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättningen i augusti motsvarar cirka 7,4 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste augusti har 42,9 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
EV där bl.a. Sameffekt ingår, uppnådde en omsättningstillväxt i augusti på 228 %.
EFV uppnådde i augusti, där ingår bl. a LPES Foods, en tillväxt på 896 %.
Nettoomsättning för La Petite Epicerie Saigon Ltd, som ägs till 49,9 %, ökade med 198 % i augusti och med 111 % för året första åtta månader.
Både La Petite Epicerie Saigon Ltd och LPES Foods AB upplever fortsatt stark efterfrågan från befintliga kunder som överstiger bolagens befintliga leveranskapacitet.
+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------------+
| (KSEK | aug | jan - aug | aug 17 / aug 16 |
+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 1 962 | 8 457 | 896% |
+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------------+
| ExeoTech Ventures (2) | 1 267 | 8 832 | 228% |
+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------------+
| Oak Event (3) | 9 | 1 598 | 143% |
+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------------+
| Totalt | 3 238 | 18 887 | |
+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------------+
| Förändring mot 2016 | 604,1% | 350% | |
+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------------+
| Andel av omsättningsmål 2017 | 7,4% | 42,9% | |
+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------------+

(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar (t o m 16 juni) samt Österhagen Restaurang & Butik som är under avveckling.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK

Kalmar den 4 september 2017

KONTAKTINFORMATION

Jesper Birgemo, VD
070 - 895 39 34,
jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande
070 - 428 35 10,
fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2017-09-04.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21055

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.