Du är här

2018-08-31

Exeotech minskade omsättningen men även förlusten i andra kvartalet - upprepar målen för 2018

Livsmedelsbolaget Exeotech redovisar minskad omsättning under andra
kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar
samtidigt en minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 6,1 miljoner kronor (8,7), en minskning med 30
procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -1,9 miljoner kronor (-3,2). Rörelseresultatet samt
resultatet före och efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-3,2). Resultat
per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

Likvida medel var vid utgången av kvartalet cirka 0,2 miljoner kronor
(0,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 miljoner kronor
(-2,6).

"Kvarvarande verksamhet, med undantag av EV:s rådgivnings- och
investeringsverksamhet där det under perioden varit en väsentligt lägre
aktivitet, uppvisar fortsatt mycket stark tillväxt i kombination med
successivt förbättrat resultat. Omsättningen i andra kvartalet för vår
livsmedelsverksamhet ökade med 57 procent. Tillväxten ställer löpande krav
på investeringar i kapacitet, i rörelsekapital och i personal", kommenterar
vd Jesper Birgemo.

Han uppger att IndoKina Ventures under perioden har kommit på plats och
inom kort väntas tas upp till handel på BeQuoted:s OTC-lista. Inom LPES
Group börjar nu synergivinster komma fram. I La Petite Epicerie Saigon har
en större omorganisation genomförts under kvartalet för att möjliggöra
fortsatt stark tillväxt. Vidare söker ExeoTech Ventures aktivt efter nya
investeringsalternativ som uppfyller de högt ställda
investeringskriterierna.

Exeotech uppger att tidigare kommunicerat mål ligger fast, men att detta
dock förutsätter att "vidtagna åtgärder under andra kvartalet inom La
Petite Epicerie Saigon får önskat resultat, att aktiviteten inom EV:s
rådgivnings- och investeringsverksamhet återgår till mer normal nivå samt
att tillväxten inom LPES Groups livsmedelsverksamhet fortsätter på
nuvarande nivå."

Bolagets mål för 2018 är att med befintlig verksamhet nå en omsättning om
cirka 65 miljoner kronor, ett ebitda om minst fyra miljoner kronor samt ett
positivt EBT och löpande kassaflöde från rörelsen.

Exeotech, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 6,1 8,7 -29,9%
EBITDA -1,9 -3,2
Rörelseresultat -1,9 -3,2
Resultat före skatt -1,9 -3,2
Nettoresultat -1,9 -3,2
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,01

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS0026043-table-1

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.