Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-19

Expertens tips: Smart aktiejuridik för alla

wysiwyg_image

Hur går det att skydda sina aktiedepåer? På vilket sätt är det bäst att göra sitt testamente? Hur fungerar kapitalförsäkring i olika fall och vad är egentligen en framtidsfullmakt? Lisa Cahlman-Friis, jurist på Familjens Jurist, svarar på frågor från Aktiespararnas medlemmar i senaste chatten.

Anna: Hur skyddar jag mina depåer från särkullbarnet? Jag har två barn tillsammans med min make. Min make har även ett barn från tidigare äktenskap. Om min make avlider före mig så vill jag att mitt aktiesparande skyddas från det vuxna särkullbarnet. Jag har dessutom en kapitalförsäkring med födelsedagspengar etc, som är tänkt att gå till våra två gemensamma barn i framtiden. Hur ska jag göra för att skydda mitt och mina två barns sparande om maken avlider först? Kan jag skriva att dessa konton är enskild egendom, men samtidigt upprätta ett testamente där jag skriver att min make får ärva hälften av kapitalet om jag istället avlider först? Stort tack för svar!

Lisa Cahlman-Friis: Hej Anna! Tack för din fråga. Ni bör upprätta ett äktenskapsförord. Min rekommendation i ert fall är att ni upprättar ett s.k. heltäckande äktenskapsförord, för att vara på säkra sidan. Det finns en risk med att enbart förordna om att vissa konton ska vara enskild egendom, eftersom sammanblandning med giftorättsgods kan ske, som kan "luckra upp" den enskilda egendomen. Med ett heltäckande äktenskapsförord kan du vara trygg med att om ert äktenskap skulle upphöra genom att din man går bort, bodelas inte något mellan er. Inför upprättande av ett sådant äktenskapsförord rekommenderar jag er dock att söka upp en jurist för rådgivning, där ni kan gå igenom hur ert respektive ägande ser ut och få information om samtliga konsekvenser av att avtala på det sättet. Juristen kan samtidigt vara er behjälpliga med att utforma ett testamente enligt era önskemål. I testamentet kan du förordna om att din make ärver hälften av kapitalet på dina konton (dvs. trots att de utgör din enskilda egendom). Observera att om din make avlider före dig, har hans särkullbarn rätt till hela sitt arv vid hans bortgång. Endast 2/3 av hans kvarlåtenskap tillfaller dig (med s.k. fri förfoganderätt). Även detta går att påverka i ett testamente, om din man önskar.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Stortrollet: Hur fungerar Kapitalförsäkring i detta teoretiska fallet? (Vi är 2 som har slagit vad om hur reglerna för KF skall tolkas) Pensionär med 2 barn. Sedan länge skild från barnens mor. Enda tillgångar 4 miljoner som finns på KF (Kapitalförsäkring). Om förmånstagaren i KF är en "utomstående" (exv. hjärt-lungfonden eller en privatperson - ej släkt) går då hela beloppet till denna förmånstagare - eller dras först 50% av för laglotten?

Lisa Cahlman-Friis: Hej! Tack för din fråga. Under ens livstid är man fri att göra vad man vill med ens tillgångar, t.ex. placera dem i en kapitalförsäkring. Behållningen i kapitalförsäkringen tillfaller förmånstagaren vid ens bortgång. Åtgärden kan dock klandras av de legala arvingarna, om de anser att deras rätt till laglott kränkts. Laglotten faller således inte ut automatiskt, utan det krävs en aktiv åtgärd från barnen. De måste vända sig till tingsrätten och begära att domstolen prövar frågan om laglottskränkning.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Gunilla: Hej Lisa! Jag har två barn från ett tidigare äktenskap. Min nuvarande man (vi är gifta) har tre barn med sin före detta. Om det skulle hända mig något, skulle mina tillgångar gå i arv till min mans barn? Eller har mina barn företräde? Hur fungerar det?

Lisa Cahlman-Friis: Hej Gunilla,Tack för din fråga! Jag förutsätter att ni endast har s.k. särkullbarn, och inga gemensamma barn. I så fall ärver dina barn allt av dig om du skulle gå bort. Din man ärver ingenting. På samma sätt ärver du ingenting av honom om han skulle gå bort, utan arvet efter honom delas mellan hans barn. En annan sak är att den efterlevande kan erhålla egendom i bodelningen som sker makarna emellan när ett äktenskap upphör. Om man inte önskar att bodelning ska ske måste makarna upprätta ett s.k. heltäckande äktenskapsförord. Om ni har funderingar kring detta rekommenderar jag er att uppsöka en jurist för rådgivning.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Göran B: Hej! Jag har en myntsamling med sällsynta guldmynt. Hur gör jag smidigast med arvsplanering? Ska jag dela ut mynten till barnbarnen?

Lisa Cahlman-Friis: Hej Göran, Tack för din fråga. Det beror helt och hållet på dina önskemål. Antingen kan du ge bort dem under din livstid i gåva till de mottagare du önskar. Om du vill behålla dem så länge du själv lever, kan du skriva testamente och där ange vem eller vilka mynten ska tillfalla när du går bort. Det kallas för "legat". Familjens Jurist kan hjälpa dig om du önskar skriva testamente.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Kerstinkn: Var får jag bäst hjälp med ett testamente ang. "personlig egendom"?

Lisa Cahlman-Friis: Hej Kerstin! Tack för din fråga. Jag tror du tänker på enskild egendom. I ett testamente kan man förordna att allt det ens arvingar i framtiden ärver ska vara deras enskilda egendom, så om de exempelvis lever i äktenskap när de tar arv efter dig behöver de inte dela med sig av arvet vid en eventuell skilsmässa. Familjens Jurist hjälper dig gärna med ett sådant testamente. Gå gärna in på vår hemsida där du kan läsa mer om detta och boka tid.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Bengt: Hej! Jag är gift, vi har två gemensamma barn och min fru hade en dotter innan. Hur fördelas arvet när första av oss dör och hur fördelas resten när den andre dör? Har det betydelse vem av oss som dör först? Mina barn bör väl få mer oavsett vem som dör först?

Lisa Cahlman-Friis: Hej Bengt! Tack för din fråga. Om ni inte förordnat annorlunda i ett testamente, fördelas er kvarlåtenskap enligt lag. Om du avlider först, ärver din fru all din kvarlåtenskap med s.k. fri förfoganderätt. När hon sedan avlider tillfaller farsarvet era gemensamma barn till lika delar. De ärver även givetvis sin mor, med 1/3 vardera av hennes kvarlåtenskap, då hon även har en dotter sedan innan. Om det är din fru som avlider först, har hennes dotter (som inte är ert gemensamma barn) rätt att få ut hela sitt arv direkt vid din frus bortgång, dvs. 1/3 av din frus kvarlåtenskap. Resterande del tillfaller dig med s.k. fri förfoganderätt. När du går bort tillfaller den andelen era gemensamma barn. Ni bör fundera över möjligheten att upprätta testamente.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Gunhild: Hej Lisa! Jag har livförsäkring på mitt liv och har ett särskilt förmånstagarförordnande tillägnat min syster (jag har inga barn). Är det detta som gäller om jag skulle avlida? Eller tillfaller försäkringen enligt den vanliga arvsordningen och den allmänna arvsfonden?

Lisa Cahlman-Friis: Hej Gunhild! Tack för din fråga. Förmånstagarförordnandet gäller, beloppet som utfaller ur livförsäkringen kommer att gå direkt till din syster och inte ingå i kvarlåtenskapen som ska fördelas enligt lag. All övrig kvarlåtenskap du äger kommer dock att fördelas enligt lag (till dina legala arvingar), om du inte förordnat annorlunda i ett testamente.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Sven: Hur fungerar det egentligen med framtidsfullmakt? Och vad är viktigt att tänka på?

Lisa Cahlman-Friis: Hej Sven! Tack för din fråga. Framtidsfullmakt är ett nytt alternativ till godmanskap. Det handlar om att i en fullmakt utse den man i framtiden vill ska företräda och hjälpa en med de ekonomiska och personliga angelägenheterna, om man inte längre själv kan ta hand om dem, p.g.a. s.k. beslutsoförmåga (till följd av exempelvis demens eller stroke). Om du är intresserad av att skriva framtidsfullmakt rekommenderar jag dig att prata med en jurist, som kan skräddarsy den utifrån dina förutsättningar och önskemål om t.ex. omfattning och behörighet. Familjens Jurist har stor erfarenhet av upprättande av framtidsfullmakt.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Berit från Skövde: Jag ska på grund av förändrade familjeförhållanden göra förändringar i mitt testamente. Är det något särskilt som man ska tänka på när det redan finns ett testamente?

Lisa Cahlman-Friis: Hej Berit! Tack för din fråga. Du bör tänka på att samma regler gäller för ändring av testamente som för upprättande. Dvs. det räcker inte att göra tillägg eller stryka delar i testamentet, utan det måste bevittnas på nytt för att ändringarna ska vara juridiskt giltiga. Min rekommendation är att du upprättar ett helt nytt testamente, och skriver i ingressen att det upphäver det gamla. När det nya testamentet är bevittnat ska du förstöra det gamla.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Emil: Min far har nyss gått bort och nu har hans nya fru (dvs ej min mamma) åberopat 12:2 ÄktB för att få behålla huset som hon står som ensam ägare till samt vissa konton med bankmedel. Detta påverkar min möjlighet att få ut arv väsentligt, finns det något sätt att bestrida hennes begäran? Min uppfattning är att huset har ägts gemensamt även fast hon stått/står som ägare.

Lisa Cahlman-Friis: Hej Emil! Jag förstår. Den möjligheten finns enligt svensk lag, att som efterlevande åberopa 12:2 och därmed få behålla sitt giftorättsgods. Jag tolkar det som att du vill göra en invändning om s.k. dold samäganderätt (dvs att din far de facto varit hälftenägare till fastigheten, trots att han inte stått med som ägare i lagfart). Jag råder dig att kontakta en familjerättsjurist med inriktning på arvsrätt, som kan råda dig kring dina möjligheter i denna situation.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Johannes: Mina aktier ligger i kapitalförsäkring, är det min enskilda egendom eller har min nuvarande fru rätt till mina aktier om vi skulle gå skilda vägar? Stort tack!

Lisa Cahlman-Friis: Hej Johannes! Tack för din fråga. Dina aktier i din kapitalförsäkring är inte din enskilda egendom, såtillvida inte du och din maka avtalat om det i ett äktenskapsförord. Utgångspunkten är att all egendom man äger är s.k. giftorättsgods, som bodelas vid skilsmässa. Det som får undantas i en bodelning är det som utgör enskild egendom (antingen genom att parterna avtalat om det i ett äktenskapsförord, eller att man fått egendomen i gåva eller genom arv/testamente, där testator förordnat att det ska vara enskild egendom). Om du vill att aktierna ska vara enskild egendom måste ni således skriva äktenskapsförord.
Hoppas det besvarade din fråga.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Erika: Jag har en hel del tillgångar i Kanada, även om jag är skriven i Stockholm. Gäller fortfarande svensk lag i utlandet om jag skulle gå bort?

Lisa Cahlman-Friis: Hej Erika! Tack för din fråga. Jag kan ge dig två råd. Dels rekommenderar jag dig att upprätta ett testamente, där du förordnar att svensk lag ska gälla vid fördelningen av din kvarlåtenskap (s.k. lagvalsklausul). Familjens Jurist kan vara behjälpliga med det. Jag rekommenderar dig även att för säkerhets skull kontakta en jurist i Kanada och höra efter hur lagstiftningen ser ut där.

Mvh,
Lisa Cahlman-Friis

Författare Redaktionen