Du är här

2018-08-24

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") publicerar härmed
delårsrapport avseende perioden januari till juni 2018. Rapporten
finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida
(www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 982 (2 310)* KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 101 (-3 097)
KSEK.

· Nettoresultatet uppgick till -3 322 (-2 636) KSEK.
· Nettoresultatet per aktie** uppgick till -0,28 (-0,30) SEK.
Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 260 (5 924) KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 7 552 (-4 315)
KSEK.

· Nettoresultatet uppgick till - 6 539 (-3 745) KSEK.
· Nettoresultatet per aktie uppgick till - 0,59 (-0,43) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 6 513 (-4
981) KSEK.

· Soliditeten*** uppgick till 62,0 (46,4) %.
· Kassa och bank uppgick till 12 219 (1 465) KSEK.
* Siffror för samma period under 2017 inom parantes.

** Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11
073 682, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden.
Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet uppgår till 12 002
015. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB aktier
per 2018-06-30 var 12 002 015.

*** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Den 20 april meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att
dotterbolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated
BioTherapeutics, Inc. ("IBT") har inlett försäljning och
marknadsföring av sin första produkt baserad på ExpreS2-plattformen.
Dessutom meddelades att IBT planerar att lansera uppskattningsvis fem
produkter årligen, och att samarbetet förväntas generera årliga
intäkter om upp till och med cirka 1 MSEK för ExpreS2ion när
samarbetet är fullt implementerat.

· Den 3 maj offentliggjorde ExpreS2ion årsredovisningen för
räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på
ExpreS2ions webbplats (www.expres2ionbio.com).

· Den 17 maj meddelade ExpreS2ion att Bolagets patentansökan
"Improved Protein Expression System", som omfattar hela Bolagets
ExpreS2-plattform, har godkänts i Kanada.

· Den 24 maj hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB.
Stämmokommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.expres2ionbio.com).

· Den 29 maj offentliggjorde Bolaget ett samarbetsavtal med Genlbet
Biopharmaceuticals S.A. Samarbetsavtalet avser vaccinutveckling och
GMP-produktion och bedöms av styrelsen stärka ExpreS2ions position
som en fullservice-leverantör i processen från upptäckt till tidig
klinisk utveckling.

· Den 15 juni meddelade ExpreS2ion att Bolaget presenterar sin
forskning inom malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga
konferenser i juni 2018.

VD Dr Steen Klysner kommenterar

" Vi fortsätter att se en positiv utveckling för våra intäkter från
försäljning och tjänster kopplade till vår kärnplattform ExpreS2.
Sammanfattningsvis har Bolaget fortsatt att utvecklas starkt under
det andra halvåret 2018, och vi uppskattar verkligen det starka
stödet från våra partners och aktieägare. Vi ser fram emot att
fortsätta denna utveckling samt att kunna dra nytta av nya
möjligheter som uppenbarar sig i framtiden."

Finansiell kalender

Delårsrapport 3, 2018 2018-11-22
Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-28

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified
Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding
AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729,
har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies
ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra
snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust
produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik.
Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner
och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande
forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen
effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även
konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt
joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-biotec...
http://mb.cision.com/Main/14402/2599115/896165.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.