Du är här

2017-08-30

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion Biotech Holding AB: Utfall i företrädesemission

Den 24 augusti 2017 avslutades teckningstiden i ExpreS2ion Biotech
Holding AB:s ("ExpreS2ions") företrädesemission om högst cirka 3,9
MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6 MSEK, motsvarande
en teckningsgrad om cirka 153 procent. Genom företrädesemissionen
nyemitteras 872 873 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 3,9 MSEK
före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Avräkningsnotor är
beräknade att skickas ut idag, den 30 augusti 2017.

VD Dr. Steen Klysner kommenterar

"Jag vill tacka alla som valt att investera i ExpreS2ion och det är
glädjande, att intresset för bolaget och våra framtidsplaner är högt.
Med likviden som bolaget tillförs möjliggörs vår investering och
därmed vårt fortsatta arbete med Joint Venture-bolaget AdaptVac och
även de projekt som vårt delägarskap i AdaptVac möjliggör".

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till 5 994 252,00 SEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 153 procent.
872 873 aktier nyemitteras och ExpreS2ion tillförs därmed cirka 3,9
MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4
MSEK. 827 406 aktier (motsvarande cirka 95 procent) tilldelas
tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de
tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare
som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 30 augusti 2017. Tecknare
som inte tilldelas aktier erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När ExpreS2ions företrädesemission registrerats hos Bolagsverket
kommer det totala antalet aktier att uppgå till 9 601 612 stycken och
aktiekapitalet att uppgå till 1 066 845,7778 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq
Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket registrerat
företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i mitten av
september 2017.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i
samband med nyemissionen. Sedermera Fondkommission är även utsedd
till bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information avseende nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2017.

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729,
har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies
ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv
och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av
vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus.
Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med
forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin
patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med
en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger
konkurrerande teknologier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-biotec...
http://mb.cision.com/Main/14402/2335942/715527.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.