Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion erhåller order om cirka 1,6 MSEK inom ett utvecklingsprogram för ett nästa generat...

ExpreS2ion Biotechnologies ApS ("ExpreS2ion"), ett helägt dotterbolag
till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar att Bolaget har erhållit
en order på cirka 1,6 MSEK för att utföra utvecklingsarbete som en
del av ett Wellcome Trust-finansierat malariavaccinprojekt. Projektet
leds av Jenner Institute vid University of Oxford och målet är att
skapa ett nästa generations vaccin mot malaria i blodfas.

ExpreS[2]ions roll i det Wellcome Trust-finansierade projektet är att
bidra till upprättandet av en cGMP-tillverkningsprocess av ett
optimerat malariaantigen, RH5.2, med hjälp av ExpreS[2]-plattformen.
Projektet är bara ett av flera malariavaccinprogram ledda av Jenner
Institute. ExpreS[2]ion samarbetar exempelvis även med institutet
inom det bidragsfinansierade programmet OptiMalVax H2020.

I detta nästa generations RH5.2 virusliknande partikel-projekt kommer
ExpreS[2]ion att etablera monoklonala S2-cellbanker med
ExpreS[2]-plattformen. Detta är ett nödvändigt steg för tillverkning
av materialet som ska användas i kliniska studier. RH5.2 kommer att
vara den tredje malariavaccinkandidaten som använder
ExpreS[2]-plattformen för att producera det material som behövs för
att gå in i klinisk utveckling.

Ett nästa generations vaccin mot malaria i blodfas

Denna vaccinkandidat mot malaria i flera olika livsfaser hos P.
falciparum-malariaparasiten finansieras av ett Wellcome
Translational-stipendium som erhållits av Jenner Institute.
Vaccinkandidater från olika livsfaser testas både ensamma och i
kombination, initialt i Storbritannien och sedan i malariadrabbade
regioner i Afrika.

Professor Simon Drapers grupp vid Jenner Institute har identifierat
PfRH5 som den mest lovande vaccinkandidaten för malaria i blodfas.
PfRH5 är starkt konserverat över alla P. falciparum-stammar som
hittills identifierats, och en löslig version av proteinet, RH5.1,
har visat förmåga att minska parasittillväxthastigheten hos
vaccinerade frivilliga som utsatts för parasiter i blodet. I syfte
att ytterligare förbättra effektiviteten kommer Wellcome-stipendiet
att finansiera GMP-tillverkning av ett andra generationens
RH5-vaccin, RH5.2, i S2-insektsceller. RH5.2 har konstruerats för att
bibehålla regioner som är viktiga för igenkänning av röda
blodkroppar, vilka är inriktade på neutralisering av antikroppar.
Dessutom kommer RH5.2-proteinet att visas på ytan av en hepatit
B-härledd virusliknande partikel för att maximera induktionen av
antikroppar med hög titer.

[1]Se mer information i pressmeddelande från ExpreS[2]ion den 31
oktober 2018.

"Vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen av ett effektivt
vaccin för malaria i blodfas genom att använda vår unika
proteinproduktionsplattform, ExpreS[2]. Malaria fortsätter att utgöra
en stor global hälsobelastning. Genom kombinerade insatser från
starka forskningsgrupper och finansiering från källor som Wellcome
Trust kan detta förhoppningsvis förändras i framtiden", säger
ExpreS[2]ions VD Dr Steen Klysner.

Fakta om malaria (WHO)

Malaria är en livshotande sjukdom orsakad av parasiter som överförs
till människokroppen via infekterade honor av Anopheles-myggor. Trots
att sjukdomen går att både förhindra och behandla, beräknas det att
cirka 219 miljoner människor i 87 länder smittades av malaria år
2017. Samma år beräknades antalet dödsfall till

cirka 435 000.
I en marknadsbedömningsstudie som genomförts av Boston Consulting
Group, sponsrad av Malaria Vaccine Initiative, uppskattades det
globala marknadsvärdet för malariavacciner till upp till cirka 400
miljoner USD per år, baserat på den uppskattade efterfrågan på
malariavaccin.

Om Wellcome Trust

Wellcome Trust är en forskningsorganisation baserad i London,
Storbritannien. Det grundades 1936 baserat på arvet från
läkemedelsmagnaten Sir Henry Wellcome, för att finansiera forskning
för att förbättra människors och djurs hälsa. Organisationens motto
är "achieve extraordinary improvements in health by supporting the
brightest minds". Förutom att finansiera biomedicinsk forskning
bidrar organisationen även till allmänhetens kunskap om vetenskaplig
forskning. Wellcome Trust hade en kassa med utdelningsbara pengar om
cirka 25,9 miljarder pund under 2018, vilket gör det till världens
fjärde mest förmögna välgörenhetsstiftelse.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 september 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till
Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med
organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad
plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk
utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya
vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt
mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete
med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar
överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar
även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag
AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information,
vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-erhal...
https://mb.cision.com/Main/14402/2915224/1111854.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.