Du är här

2018-03-02

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ions företrädesemission övertecknad

Hørsholm, Danmark, 2 mars 2018 - ExpreS2ion Biotech Holding AB
("ExpreS2ion") meddelar idag att Bolagets företrädesemission om cirka
19,2 MSEK, för att dels finansiera investeringar i flera centrala
delar av verksamheten och dels tillföra ett ökat rörelsekapital för
framtida investeringar i nya affärsmöjligheter för både ExpreS2ion
och AdaptVac, har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till
cirka 30,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 158 procent.
Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 400 403 aktier och
ExpreS2ion tillförs cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018.

VD Steen Klysner kommenterar

"Jag vill börja med att tacka samtliga som deltog i
företrädesemissionen. Det är naturligtvis mycket glädjande att se det
stora intresse som dels våra befintliga aktieägare och dels marknaden
i stort har visat för ExpreS2ion och vår företrädesemission. Med
kapitalet som vi nu tillförs kommer vi att kunna öka takten i vår
process med att uppnå en kritisk massa för våra kärnaktiviteter,
säkerställa en god värdeutveckling för bolagets befintliga tillgångar
och samtidigt möjliggöra för oss att utveckla och investera i
ytterligare tillgångar."

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 30 327 184 SEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 158 procent.
2 400 403 aktier nyemitteras och ExpreS2ion tillförs därmed cirka
19,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka
1,3 MSEK. 2 396 887 aktier, motsvarande cirka 99,85 procent av den
tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av
företrädesrätt. Notera således att tilldelning utan stöd av
företrädesrätt, gjord i enlighet med tilldelningsprinciperna i
villkor och anvisningar blir låg, motsvarande 0,15 % av total
emissionsvolym. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer
att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag,
den 2 mars 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga
avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer
antalet aktier i ExpreS2ion att uppgå till 12 002 015 aktier och
aktiekapitalet att uppgå till 1 333 557,222223 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq
Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av
mars 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i
samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified
Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars
2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729,
har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies
ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv
och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av
vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus.
Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med
forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin
patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med
en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger
konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även
konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt
joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ions-foret...
http://mb.cision.com/Main/14402/2463410/799805.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.