Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-05

ExpreS2ion Biotechnologies: Framgångsrikt färdigställande av klinisk fas I-studie och inledande av fas IIa-studie av univ...

Hörsholm, Danmark, 5 juli 2017 - ExpreS2ion Biotech Holding AB
meddelar idag att The Jenner Institute vid Universitetet i Oxford,
som är licenstagare till ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda
dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS ("ExpreS2ion"), har
initierat patientrekrytering till en klinisk fas IIa-studie till
följd av färdigställandet av en framgångsrik klinisk fas I-studie av
sitt nya vaccin mot malaria i blodfas. Den kliniska fas IIa-studien
kommer att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten
av malariavaccinet, som produceras i ExpreS2ions patenterade
ExpreS2-plattform. Malaria orsakar över 400 000 dödsfall årligen och
det nya vaccinet adresserar en marknad som enligt the Boston
Consulting Group bedöms ha ett årligt värde på upp till 400 MUSD.

Nytt vaccin kan tillhandahålla universellt skydd mot den farligaste
typen av malaria

Det nya vaccinet mot P. falciparum malaria, RH5.1, som nu går in i en
fas IIa-studie, är en ny, rekombinant malariaantigen utvecklad på The
Jenner Institute. Antigenen är baserad på rekombinant RH5.1-protein
som produceras i ExpreS2ions ExpreS2-plattform. RH5.1 är en del av
ett större proteinkomplex som uttrycks av malariaparasiten under
infektionen, vilket hjälper parasiten att invadera de röda
blodcellerna och därigenom orsaka sjukdomen. Vaccinet är ämnat att
vara ett universellt P. falciparum malariavaccin som fungerar genom
att blockera invasionen av de röda blodcellerna och därigenom hindra
sjukdomsförloppet.

Framgångsrik fas I-studie demonstrerar säkerhet

Studien finansieras av Leidos Inc. ("Leidos") som en del av Leidos
primära kontrakt med United States Agency for International
Development (USAID) gällande utveckling och test av malariavacciner.
Den framgångsrikt färdigställda fas I-studien utvärderade vaccinets
säkerhet och immunrespons, såväl som den optimala doseringen av
vaccinet.

Inledande av rekrytering till fas IIa-studie som ska utvärdera
vaccinets effektivitet mot malaria

Fas IIa-studien kommer att adressera hur effektivt vaccinet är för att
förhindra malaria. Detta görs genom att jämföra individer som
erhåller optimal dos av vaccinet med individer som inte erhåller
vaccinet, när de utsätts för malariaparasiter. Fas IIa-studien
förväntas pågå under minst ett års tid.

Malaria dödade nästan en halv miljon människor under 2015

Malaria är ett mycket stort globalt hälsoproblem och över 3,2
miljarder människor lever med risk för malariainfektion. År 2015
beräknades malaria orsaka cirka 429 000 dödsfall, varav majoriteten
(cirka 70 %) skedde hos barn under 5 år (WHO, 2016,
http://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2016/en/). För
närvarande finns det inget generellt godkänt vaccin tillgängligt mot
malaria vilket innebär att det finns ett stort behov för ett säkert
och effektivt malariavaccin.

Trots det brådskande medicinska behovet för ett effektivt
malariavaccin har inget vaccin hittills kunnat ge tillfredsställande
skydd mot sjukdomen. I en studie som utvärderade malariamarknaden,
utförd av The Boston Consulting Group och sponsrad av The Malaria
Vaccine Initiative, bedömdes behovet av malariavaccin motsvara ett
årligt globalt marknadsvärde om upp till 400 MUSD.

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar

"Vi är väldigt glada att se att vaccinet för malaria i blodfas har
passerat fas I-studien för säkerhet och nu går in i den planerade fas
IIa-studien som ska utvärdera vaccinets kliniska effektivitet. Vi är
stolta över att ha levererat den möjliggörande teknologin för detta
spännande projekt och ser fram emot att se resultaten, som förväntas
komma i slutet av 2018."

Om The Jenner Institute och Universitetet i Oxford

The Jenner Institute är ett forskningssamarbete mellan Universitetet i
Oxford och The Pirbright Institute, fokuserat mot utveckling av
vacciner mot stora globala sjukdomar. Universitetet i Oxfords
division för medicinsk forskning är en av de största biomedicinska
forskningscentrumen i Europa. Universitetet är rankat som bäst i
världen och har en av de största portföljerna av kliniska studier i
Storbritannien och sitter på stor expertis inom att ta upptäckter
från laboratoriet in i klinisk utveckling.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified
Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli
2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nasdaq Stockholm First North: EXPRS2;
org.nr. 559033-3729), har via det helägda danska dotterbolaget
ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi,
ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust
produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för
exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten
2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och
läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade
ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en
överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/framgangsrikt-far...
http://mb.cision.com/Main/14402/2297266/697028.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.