Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Extra bolagsstämma i LKAB - beslut om nya ekonomiska mål

LKAB:s ägare, den svenska staten, har beslutat om nya ekonomiska mål för bolaget vid en extra bolagsstämma den 27 oktober 2021.

LKAB:s ekonomiska mål avser lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy. Tidigare mål, vilka fastställdes vid bolagets årsstämma år 2017, har reviderats i ljuset av LKAB:s nya strategi. 

LKAB står inför den största omställningen i företagets 130-åriga historia och en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. Den nya koncernstrategin pekar ut tre huvudsakliga spår för omställningen: 

  •     Ny världsstandard för gruvbrytning. Genom digitalisering, automatisering, elektrifiering, nya arbetssätt och koldioxidfri produktion sätter vi en ny världsstandard för gruvbrytning.
  •     Koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik. Genom skiftet från järnmalmspellets till koldioxidfri järnsvamp tar vi ett viktigt steg fram i värdekedjan, ökar värdet på våra produkter samtidigt som vi ger våra kunder direkt tillgång till koldioxidfritt järn för ståltillverkning.
  •     Utvinning av kritiska mineraler ur gruvavfall. Med fossilfri teknik ska vi utvinna strategiskt viktiga jordartsmetaller och fosfor till mineralgödsel ur dagens avfall från gruvan.

För att stödja strategin och öka flexibiliteten i kommande omställning, har LKAB:s ägare idag beslutat om uppdaterade ekonomiska mål vid en extra bolagsstämma. LKAB:s nya ekonomiska mål är (tidigare mål inom parentes):

  •     Kapitalstruktur: Nettoskuldsättningsgrad <0,6 ggr, definierat som finansiell nettoskuld/eget kapital (tidigare 0,0-0,3).

  •     Lönsamhet: Avkastning på eget kapital ska överstiga 9 procent, definierat som årets resultat/genomsnittligt eget kapital (tidigare 12 procent).

  •     Utdelning: Ordinarie utdelning ska uppgå till 40-60 procent av årets vinst (oförändrat).

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

Författare Cision