Du är här

2018-07-26

Eyeonid Group AB: Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO3 samt information om teckningsoptioner i serie T...

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO3 som Eyeonid Group
AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att
minska utspädningen i den andra tranchen i den finansieringslösning
som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 2
augusti. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups
aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO3 är den
31 juli 2018. Första dag för handel exklusive rätt till
teckningsoption av serie TO3 är den 1 augusti 2018.

En (1) teckningsoption av serie TO3 tilldelas för varje heltal om
trettiofyra (34) aktier som innehas per avstämningsdagen 2 augusti
2018. Avrundning sker nedåt. Sista handelsdag för att innehavet ska
registreras i aktieboken per avstämningsdagen är 31 juli 2018.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie (med förbehåll för
standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) till en kurs om
11,30 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie
TO3 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer från en och
samma optionsinnehavare kan ske från och med dagen för registrering
av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till
och med den dag som infaller tre (3) år efter dagen för registrering
hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptionerna av serie TO3
registrerades hos Bolagsverket tisdagen den 24 juli 2018.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie
TO3 till ett sammanlagt värde understigande 500 000 kronor kan ske
vid sex (6) tillfällen under optionernas löptid om tre (3) år.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer
att vara möjligt under nedanstående perioder:

Måndagen 8 oktober 2018 till och med fredagen den 19 oktober 2018
Måndagen 8 april 2019 till och med fredagen den 19 april 2019
Måndagen 7 oktober 2019 till och med fredagen den 18 oktober 2019
Måndagen 6 april 2020 till och med fredagen den 17 april 2020
Måndagen 5 oktober 2020 till och med fredagen den 16 oktober 2020
Måndagen 12 juli 2021 till och med fredagen den 23 juli 2021
Första dag för handel i Teckningsoptionerna (TO3) kommer att vara den
7 augusti 2018, NGM symbol EOID MTF TO3.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 juli 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post:
daniel.soderberg@eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group, tfn 073-545 53 50,
e-post: carl-magnus.jonsson@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt
komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster.
Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och
företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter,
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser
på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/avstamningsdag-for-gratis-t...
http://mb.cision.com/Main/14860/2581961/883519.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.