Du är här

2017-05-29

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB: Beslut om riktad emission av aktier

Eyeonid Group AB (publ) meddelar idag, den 29 maj 2017, att bolagets
styrelse beslutat om att genomföra en riktad emission av aktier.
Beslutet sker med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma
bolaget höll den 28 maj 2017. Den riktade nyemissionen omfattar högst
3 000 000 akter till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Vid
fulltecknad emission tillförs bolaget 12 000 000 SEK före
emissionskostnader.

Som tidigare kommunicerats har bolaget nu påbörjat sin aggressiva
satsning med internationella försäljningsaktiviteter. Utifrån de
indikationer bolaget fått som en del i denna satsning kommer bolaget
nu ytterligare stärka upp sin försäljnings- samt
leveransorganisation.

För det fall satsningarna ger ett gott resultat och vi ser möjlighet
till ytterligare expansion skulle detta kunna innebära en möjlighet
till en företrädesemission under andra halvåret 2017, detta som en
del i att stödja bolagets expansionsstrategi.

"Jag är oerhört glad över att en av bolagets tidiga tillika större
investerare, Richard Näsström, har samma tilltro till den strategi
som styrelse och ledning arbetar efter och har därför valt att
ytterligare fördjupa sitt engagemang genom att teckna mer än hälften
av det nyemitterade aktierna." säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid
Group AB.

Teckningskursen är beräknad utifrån volymvägd snittkurs under de
senaste fem (5) handelsdagarna avrundat nedåt. Detta ger en rabatt om
ca 10% procent.

Riktade emission i sammandrag
Teckningstid: 29 maj - 1 juni 2017.
Teckningskurs: 4,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 aktier vilket
motsvarar 12 000 000 SEK.

Antal aktier innan emissionen: 44 775 003 aktier.
Förändring antal aktier: Vid fulltecknad riktad emission kommer
antalet aktier att utökas till 47 775 003 aktier.

Aktiekapitalets förändring: Vid fulltecknad riktad emission kommer
aktiekapitalet utökas från 1 119 375,08 SEK till 1 194 375,08 SEK.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post:
daniel.soderberg@eyeonid.com

Se även: www.eyeonid.com
Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt
komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster.
Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och
företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter,
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser
på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--beslut-om...
http://mb.cision.com/Main/14860/2274839/680443.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.