Du är här

2018-03-02

Eyeonid Group AB: Eyeonid Group AB (publ) redogör för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT och de nyligen s...

Som tidigare kommunicerats arbetar affärsområdet EyeOnTEXT just nu med
att utveckla en portal till den kraftfulla textanalysplattform
bolaget har. Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2018
men redan nu, två månader in på det nya året kan vi informera att
affärsområdet börjat teckna olika former av avtal.

"Affärsområdet EyeOnTEXT är otroligt spännande både vad gäller nyttan
för Eyeonid:s affärs- och produktområden såväl som den potential
produkten har för den övriga marknaden. Då vi inte hade räknat med
att redan nu börja skriva avtal, om än i nuläget inga större
intäktsbringande avtal har vi ändå valt att informera marknaden då
vissa av projekten är publika." säger Daniel Söderberg, VD, Eyeonid
Group AB.

Nedan redogör vi status för årets två första månader:
· Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat.

· Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde.
· En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.
· Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG. Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder.
"Partneravtalet med Almagenic ger oss ett mycket spännande insteg på
den tyska marknaden för dynamisk textanalys. Det innebär också en
formalisering av ett sedan tidigare nära samarbete mellan vårt
utvecklingsteam i Antwerpen och Almagenic. Almagenics användning av
EyeOnTEXT är även helt i linje med vår vision för tillämpning av
tredje generationens textanalys som vi erbjuder genom EyeOnTEXT. I
det paradigmskifte som den generationens textanalys kan erbjuda ingår
en dramatisk förbättring av användarvänlighet, vilket ökar
tillgängligheten för självlärande textanalys och en dramatisk
förenkling av integrering av språk. Det lägger även grunden för
disruptiva affärsmodeller i redan etablerade marknader, vilket
Almagenic är ett lysande exempel på." säger Thom Thavenius, Vice VD
Eyeonid Group AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post:
daniel.soderberg@eyeonid.com

Se även: www.eyeonid.com
Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt
komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster.
Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och
företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter,
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser
på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--publ--red...
http://mb.cision.com/Main/14860/2463910/800104.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.