Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-05

Eyeonid Group AB: Eyeonid tecknar avsiktsförklaring om att förvärva 100% i textanalysbolaget Tirsys CVBA

Eyeonid Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring ("LOI") om
att förvärva 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys
CVBA. Köpeskillingen uppgår till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7
Mkr skall ske genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR
erläggs kontant. Affären skall slutföras senast 31 juli 2017.

Den ständiga utvecklingen av illegal hantering av ID-uppgifter och de
ständigt föränderliga miljöer på internet där stulna ID-uppgifter
hanteras, ställer mycket stora krav på Eyeonid:s förmåga att
dynamiskt hantera enorma mängder data med en mycket hög grad av både
träffsäkerhet och automation, dvs. utan manuell hantering. Textanalys
blir allt viktigare och är en starkt bidragande faktor för att kunna
strukturera ostrukturerad data ("big data") på ett intelligent sätt
och är således en viktig komponent i Eyeonid:s plattform vid sökandet
av läckt data. Genom Tirsys plattform och kompetens kommer Eyeonid
att väsentligt förstärka kritiska komponenter i den tekniska
infrastrukturen med fokus på bl.a. automation och träffsäkerhet.

Avsikten med affären
Förvärvet av Tirsys innebär ett viktigt strategisk steg framåt i
EyeonIid:s utvecklings- och affärsplan. Även om själva bolaget är
ungt så har grundarna av Tirsys under många år utvecklat plattformar
inom textanalys av ostrukturerad data ("big data"). Integreringen av
Tirsys i Eyeonid Group AB kommer att bidra till att befästa Eyeonid:s
redan unika förmåga inom identifiering av stulna ID-uppgifter,
automatisk riskbedömning för kunden samt larmning. Genom att fullt ut
integrera Tirsys tekniska plattform och kompetens kommer Eyeonid att
säkerställa kraftfulla effekter i bolagets tekniska infrastruktur och
därmed i tjänsteerbjudandet. Investeringen innebär även attraktiva
rationaliseringar av Eyeonid:s tekniskt drivna kostnadsmassa.

Tirsys plattform/mjukvara kräver i sig ingen vidare utveckling för att
kunna erbjudas till marknaden redan idag, dock kommer en fortsatt
gemensam vidareutveckling att ske. Målet är att Tirsys skall kunna
agera självständigt och erbjuda en "state-of-the-art"
textanalysplattform på egna meriter till helt egna kunder med
förstärkande resurser från Eyeonid vid behov. Denna affär innebär
även att Eyeonid får sin första fysiska etablering i Europa utanför
Stockholm, Sverige.

Grundarna av Tirsys CVBA
Grundarna, som var och en besitter mer än 20 års erfarenhet av
textanalys och lingvistik, har tidigare varit med och utvecklat två
textanalysplattformar som de själva kallar första respektive andra
generationens textanalysmotorer. En av dessa utvecklades när de var
anställda i bolaget Inxight som senare blev uppköpta av Business
Objects som i sin tur blev uppköpta av tyska SAP. Det är värt att
nämna att en av dessa plattformar används och erbjuds till marknaden
än idag. Textanalysplattformen detta LOI omfattar avser en plattform
Tirsys själva kallar tredje generationen textanalysplattform.

Affären
Affären kommer att ske dels genom nyemittering av aktier i Eyeonid
till ett värde motsvarande 3,7 Mkr samt en kontant ersättning om
motsvarande 0,5 Mkr. Beräkningen av antal aktier i sådan riktad
nyemission är baserad på en volymvägd snittkurs under en 10-dagars
period. Dagen för slutligt avtalstecknande är dag 6 i denna 10-dagars
period. Det volymvägda genomsnittspriset av aktien under dessa 10
dagar bestämmer till vilken kurs motsvarande 3,7 Mkr skall växlas
mot.

Mottagarna av aktierna har accepterat följande villkor för hur de får
avyttra aktierna:

- Under första året får endast avyttring ske vid speciella undantagsfall hänförda till eventuella skattepåföljder säljarna kan få i samband med avyttringen av immateriella rättigheter relaterat till denna transaktion och köpet av aktierna i Tirsys.
- Andra året får maximalt 50% det totala antalet aktier avyttras dock jämnt fördelat under fyra kvartal.
- Resterande 50% får avyttras under det tredje året jämnt fördelat under fyra kvartal.
"Kombinationen av den mångåriga kompetens grundarna av Tirsys besitter
och den mjukvara de under ett par års tid utvecklat passar perfekt in
i Eyeonid:s utvecklings- och affärsplan och möter den ökande
kundefterfrågan vi upplever inom detta område. Eftersom det är
huggsexa på marknaden kring den här typen av bolag och dess
kompetenser så är vi extremt nöjda med att Tirsys har bedömt oss som
den mest attraktiva ägaren för att bidra till deras fortsatta
tillväxt och skalbarhet." säger Daniel Söderberg, VD för Eyeonid.

Parternas målsättning är att slutföra ett avtal senast 31 juli 2017.
Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 juli 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post:
daniel.soderberg@eyeonid.com

Se även: www.eyeonid.com
Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt
komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster.
Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och
företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter,
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser
på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-tecknar-avsiktsfork...
http://mb.cision.com/Main/14860/2302587/696795.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.