Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

Eyeonid Group AB: Halvårsrapport 2018

Sammanfattning januari - juni 2018 (jämförelse samma period föregående
år):

· Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 503 (KSEK 500)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -14 398 (KSEK -5 295)
· Resultat per aktie: SEK -0,28 (SEK -0,11)
· Eget kapital per aktie: SEK 0,92 (SEK 0,60)

VD kommentar

Första halvåret av 2018 har nu passerat och när jag summerar vad vi
har byggt upp under perioden och vad vi har framför oss känner jag
att vi är på väg att åstadkomma något stort. Nu kliver vi in i andra
halvlek och jag tror att det här kommer bli den mest spännande
perioden i bolagets historia. Det är perioden då vi på allvar går
från ett antal referenskunder till att ta en position på marknaden,
vilket också är det övergripande målet för 2018.

Under perioden säkerställde vi finansiering för att kunna genomföra
den aggressiva expansionsplan vi har för 2018 och som vi fortsatt
följer. För att kunna nå våra högt uppsatta målsättningar har vi lagt
stort fokus på sälj- och marknadsföringsaktiviteter parallellt med
att vi stärkt upp vår interna organisation betydligt. Resultatet av
detta intensiva arbete är att vi idag har mängder av parallella
dialoger med potentiella Partners världen över och en mycket stark
"lead-pipe". Organisatoriskt har vi vuxit i såväl Sverige som i
Belgien samt öppnat ett kontor i Riga, Lettland. Vi har skapat en
organisation med en struktur, inklusive ledningsgrupp, som är redo
att skalas upp ytterligare vid den kundtillväxtresa vi ser framför
oss.

Att avtalen inte skulle komma in i jämn takt under året visste vi om,
då det tar mellan 6-18 månader att komma i mål med en Partner. Fullt
medveten om att ribban sattes högt gällande målsättningen för helåret
2018 är det inget nytt, så var även fallet för målsättningarna 2016
och 2017. Sedan jag kom in i bolaget februari 2016 har vi aldrig
missat något uppsatt mål, målsättningen för 2018 kvarstår. Vidare är,
som tidigare kommunicerats, våra Partneravtal baktunga vilket innebär
att intäkterna är betydligt lägre i början men ökar med tiden, dock
kan det i vissa fall förekomma engångsintäkter t ex "Set-up avgifter"
vilket bidrog till att omsättningen under första kvartalet 2018 var
högre än under andra kvartalet 2018. Antalet användare av våra
tjänster via Partners ökar stadigt från idag sett relativt låga
volymer och vår senaste lansering via vår Partner Telenor, som endast
varit "live" i dryga tre månader, visar på goda resultat.

Även om det har varit få slutna avtal under första halvåret 2018 slöt
vi det strategiskt mycket viktiga globala avtalet med Telenor Group.
Ett avtal som banar väg och är en god referens i många av de dialoger
vi har med andra potentiella Partners. Vårt nya helhetserbjudande
"EyeOnID 360° Modules" har tagits emot väl av marknaden och stärktes
ytterligare genom det nyligen slutna avtalet med Willis Towers Watson
(WTW). Ett samarbetsavtal som innebär att vi nu kan lägga till
försäkring som en modul i erbjudandet men även att WTW nu kan erbjuda
"EyeOnID 360° Modules" som "White Label" till sina kunder och egna
partners.

Kommande halvår är perioden då vi lämnar det många kallar
förhoppningsbolag och blir ett framtidsbolag att räkna med på allvar.
Förutom att arbeta hårt för att nå våra högt satta mål, är min
förhoppning att även kunna bjuda på lite andra positiva
överraskningar. Jag hoppas du vill vara med oss nu när vi går in i
den kanske mest spännande perioden i bolagets historia.

Daniel Söderberg

VD

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad
IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt
förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig
digital identitetsdata. Exempel på sådan identitetsdata är
inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och
organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i
verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning
på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka,
validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när
vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga
information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen
söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika
indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa
via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en
publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat
eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta
uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten i plattformen som är lanserad för marknaden genom
partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar
kunder om vi funnit just denna persons eller företags
inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller
organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi
funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i
ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel
forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS,
Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids
system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om
vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i
klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en
rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en
larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars
syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt
brott eller bedrägeri sker.

Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även
textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten
EyeOnPASS.

Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners
kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär
att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra
helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid
Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland).
Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration
ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1
januari 2018 till och med den 30 juni 2018.

Händelser under perioden

Den 19 januari tecknade Eyeonid Group AB ett 2 årigt avtal för sin
ID-bevakningstjänst med det Sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty)
Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt
tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig
IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare.

Eyeonid Group AB och My Cybercare (Pty) Ltd har ingått ett långsiktigt
samarbete för den Sydafrikanska marknaden som ett första steg, vilket
är tänkt att expandera till andra delar av Afrika och regioner när
tillfälle ges. My Cybercare kommer marknadsföra tjänsten från EyeOnID
till både befintliga och nya kunder i Sydafrika. My Cybercare
erbjuder en cyber-försäkring inkluderat ett antivirusprogram för
konsument- och företagsmarknaden i Sydafrika tillsammans med sin
partner Genric Insurance. My Cybercare har sedan tidigare ett
befintligt distributionsavtal med en välkänd global leverantör av
antivirus-mjukvara. Denna antivirus-mjukvara tillsammans med en
försäkring från Genric Insurance Company paketeras nu ihop med den
proaktiva ID-bevakningstjänsten från EyeOnID. Försäljningen av
tjänsten kommer att ske både via en befintlig e-handeltjänst från My
Cybercare (www.mycybercare.com) samt i olika paketeringar med fysiska
och virtuella produkter via lokala och globala partners som hanteras
av My Cybercare.

Eyeonid Group AB erhåller ersättning enligt två modeller:

· När tjänsten bundlas i en kampanj med tredjepartsprodukt erhåller
Eyeonid Group en fast årsavgift per användare gällande det första
året, och om kunder därefter väljer att förlänga tjänsten erhåller
Eyonid Group en löpande månatlig ersättning.

· Om tjänsten säljs direkt till kund av My Cybercare erhåller Eyeonid
Group en löpande månatlig ersättning per användare.

· Beräknat på årsbasis är de månatliga ersättningarna högre. Utöver de
rörliga ersättningarna ovan erhåller även Eyeonid Group en mindre
engångsersättning vid leverans.

Baserat på tidigare volymer som My Cybercare levererat och prognoser
uppskattas avtalets värde till minst EUR 500 000 över 2 år.

Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") meddelade den 31 januari att
bolaget tecknat avtal om finansiering upp till 100 miljoner SEK.
Kapitaltillskottet ska främst användas för att utöka försäljnings-
och marknadsföringsaktiviteterna i det pågående arbetet om att nå ut
med Eyeonid Groups produkter på en global marknad. Transaktionen sker
genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande
teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade
trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första
Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis
teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka
utspädning. Trancherna tecknas av European Select Growth
Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på
Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor
tillväxtpotential.

Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts
mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30
januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor
är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5
Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche.

I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut
kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren
("Teckningsoptionerna") motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid
fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria
teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa
mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras
till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer
därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. I den första
Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fyrtiosju (47)
aktier som innehas per avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli
cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos
Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering pressmeddela om
definitiv avstämningsdag. Aktieägaroptionerna är av samma typ som
Investerarens Teckningsoptioner.

Den 20 februari meddelades att avstämningsdag för de teckningsoptioner
av serie TO2 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delat ut
till sina aktieägare enligt den finansieringslösning, som Eyeonid
Group genomförde den 31 januar...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.