Du är här

2018-03-09

Fabege: Fabege avyttrar Uarda 6, Arenastaden

Fabege har tecknat avtal om att sälja fastigheten Uarda 6 i
Arenastaden till Union Investments öppna fastighetsfond Unilmmo:
Europa. Den Hamburgbaserade fastighetsinvesteraren har tidigare
förvärvat två fastigheter av Fabege i Arenastaden. Fabege kommer på
uppdrag av Union Investment att förvalta fastigheten, behålla
kundrelationen och fortsatt driva utvecklingen i Arenastaden. Genom
försäljningen bekräftas återigen områdets attraktivitet för
institutionella investerare.

Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett
underliggande fastighetsvärde om 1,2 Mdkr före avdrag för latent
skatt. Affären ger ett resultat om 93 Mkr före skatt och 176 Mkr
efter skatt. I enlighet med nya redovisningsregler kommer resultatet
att redovisas som en orealiserad värdeförändring i första kvartalet.
Tillträde beräknas ske 31 maj 2018.

Fastigheten är belägen mitt i Arenastaden med entréer både mot
Evenemangsgatan och mot Dalvägen. Fastigheten färdigställdes under
2017 med stora inflyttningar efter sommaren och under hösten. Större
hyresgäster är Siemens, H&M och Ambea. Den totala ytan uppgår till
knappt 18 000 kvm varav cirka 17 000 kvm kontor. Fastigheten
certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

- För Fabege är det viktigt att fortsätta verka som en stark och långsiktig ägare och förvaltare i Arenastaden. Affären är i linje med Fabeges affärsmodell att öka potentialen i portföljen genom att avyttra moderna fullt förädlade fastigheter för att frigöra kapital för värdeskapande projektinvesteringar. Bara i Arenastaden äger Fabege nästan 200 000 kvm kommersiella byggrätter som kommer att utvecklas inom de närmsta åren. Genom försäljningen skapar vi utrymme för fortsatt värdeskapande investeringar i våra områden. Fastigheten motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan med moderna kontor i attraktivt läge, fullt uthyrd och med långa avtal. Liksom tidigare kommer Fabege att ansvara för drift och förvaltning och jag är mycket glad över det förtroendefulla samarbete vi har tillsammans med Union Investment., kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 13:37 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148
74, 070-239 34 81

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och
kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara
stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av
service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv
och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt
förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden.
Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i
Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på
www.fabege.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-avyttrar-uarda-6--arenastaden,...
http://mb.cision.com/Main/1568/2469174/803396.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.