Du är här

2018-08-22

Fagerhult: Delårsrapport januari - juni 2018

· Orderingång 2 959,2 (2 700,4) Mkr, vilket motsvarar en total
ökning med 9,6 % justerad till 0,4 % efter förvärv 194,8 Mkr och
valutaeffekter 54,2 Mkr.

· Nettoomsättning 2 692,3 (2 544,7) Mkr, vilket motsvarar en total
ökning på 5,8 % justerad till -3,2 % efter förvärv 179,6 Mkr och
valutaeffekter 49,3 Mkr.

· Rörelseresultat 305,2 (313,3) Mkr, en minskning med 2,6 % som ger
en rörelsemarginal på 11,3 (12,3) %.

· Resultat efter skatt 213,9 (216,5) Mkr, en minskning med 1,2 %.
· Resultat per aktie 1,87 (1,90) kronor.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -91,0 (188,5) Mkr.
Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

· Efter ett första kvartal som var utmanande för både oss och
branschen som helhet kan vi nu med glädje konstatera att koncernen
redovisar ett stabilt halvårsresultat.

· Det andra kvartalet var starkt: den totala orderingången ökade med
10,4 %, nettoomsättningen med 9,3 % och rörelseresultatet med 4,2 %
jämfört med föregående år. Koncernen fortsätter att investera i en
rad aktiviteter som ger tillväxt på medellång sikt.

· Den organiska tillväxten under andra kvartalet var högre än under
första kvartalet. Orderintäkterna fortsatte att öka något och
nettoomsättningen var mer eller mindre oförändrad.

· Orderingången i relation till nettoomsättningen ökade med 7,5 %
under andra kvartalet, vilket ledde till att orderstocken vid
halvårsskiftet var 13,1 % högre än föregående år.

· Det stabila andra kvartalet nästintill halverade första kvartalets
minskning av organisk nettoomsättning, och vi har en stark orderstock
som bådar gott inför tredje och fjärde kvartalet.

· Aktiviteten är hög inom de flesta affärsområdena, med ökad
orderingång och försäljning. Undantaget är Storbritannien, där vi
fortsatt ser fina affärsmöjligheter men nu upplever att det finns en
osäkerhet som leder till projektförseningar, troligen drivet av
Brexit.

· Rörelseresultatet på 166,6 (159,9) Mkr är det högsta någonsin för
ett andra kvartal. En stadig organisk utveckling fick ytterligare
skjuts av Veko som tillkom under kvartalet.

· Eftersom vår nya vd Bodil Sonesson tillträder den 8 oktober är
detta min sista rapport för Fagerhultkoncernen. Jag önskar Bodil all
framgång. Det är en fantastisk koncern som ger möjlighet till många
givande samarbeten

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 70 229 77 93
e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 73 087 46 47 e-mail:
michael.wood@fagerhult.se (hakan.gabrielsson@fagerhult.se)

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och
information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 11.50 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450
anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna
produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade
belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de
ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel
Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan
Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED
Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska
Börs i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fagerhult/r/delarsrapport-januari---juni-2018,...
http://mb.cision.com/Main/1781/2597060/895552.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.