Du är här

2018-08-23

Fastighets AB Trianon: Delårsrapport januari - juni 2018

Resultat i korthet för perioden januari - juni 2018

· Hyresintäkterna ökade med 41 procent och uppgick till 164,0 Mkr
(116,6).

· Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 97,1 Mkr
(73,6) och överskottsgraden till 59 procent (63).

· Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 61,4
Mkr (54,5). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader
avseende obligationsupplåning om 6,2 Mkr (0).

· Periodens resultat uppgick till 125,1 Mkr varav 123,9 Mkr
hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat
per aktie för perioden januari till juni om 3,61 kr (7,52).

· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 91,0 Mkr
(221,2).

· Värdeförändring derivat uppgick till -22,8 Mkr (-1,3), varav
orealiserade värdeförändringar uppgick till -11,7 Mkr (9,0).

Resultat i korthet för andra kvartalet 2018

· Hyresintäkterna ökade med 36 procent och uppgick till 85,5 Mkr
(62,9).

· Driftsöverskottet ökade med 28 procent och uppgick till 53,5 Mkr
(41,9) och överskottsgraden till 63 procent (67).

· Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 33,7
Mkr (31,0). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader
avseende obligationsupplåning om 4,6 Mkr (0).

· Periodens resultat uppgick till 74,6 Mkr varav 73,7 Mkr hänförligt
till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för
perioden april till juni om 2,15 kr (4,34).

· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 48,2 Mkr
(125,7).

· Värdeförändring derivat uppgick till -16,2 Mkr (1,1), varav
orealiserade värdeförändringar uppgick till -9,6 Mkr (7,5).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Trianons obligationslån noteras på Nasdaq Stockholm den 6 april
2018.

· Avtal tecknas om förvärv av två fastigheter på Norra Sorgenfri i
Malmö med 26 000 kvm BTA bostadsbyggrätter samt befintliga byggnader
om 13 000 kvm BRA, varav cirka 3 400 kvm beräknas att bevaras. Det
underliggande fastighetsvärdet är 88 Mkr. Tillträde beräknas ske
fjärde kvartalet 2018, då detaljplanen för fastigheterna förväntas
vinna laga kraft.

· Hyresavtal tecknas med Domino's Pizza om uthyrning av lokal på
Rosengård Centrum om 200 kvm. Hyreskontraktet löper på 8 år.

· Hyresavtal tecknas med en ny aktör om uthyrning av lokaler för
upplevelser, restauranger och aktiviteter på Entré. Avtalet löper på
femton år och omfattar uthyrning av 4 700 kvm.

· Trianon förvärvar fastigheten Bunkeflostrand 155:3. Fastigheten
omfattar 74 500 kvm ej detaljplanerad mark vid Öresundsbron.

"Jag kan med glädje konstatera att vi fortsätter vår tillväxtresa
under andra kvartalet, vilket bekräftar att vår strategi och
affärsmodell är rätt." säger Olof Andersson, VD Trianon. "Vi ser goda
möjligheter att uppnå våra mål och att öka både hyresintäkter och
förvaltningsresultat."

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 23 augusti 2018, kl 08.00.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget
grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt
i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.
Trianons fastighetsbestånd omfattar 49 fastigheter om 256 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39
procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet
har ett marknadsvärde per 30 juni 2018 på cirka 5,3 Mdkr.
Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet
TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/15948/2598193/896049.pdf
http://mb.cision.com/Public/15948/2598193/bf096c8a3a9aa452.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.