Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

FastOut: Bokslutskommuniké 2018

VD har ordet

2018 var året då jag som grundare av bolaget åter trädde in i rollen
som VD. Det gångna året har varit händelserikt och bitvis utmanande.
Glädjande är då att vi fortsatt märker att vårt VR-koncept skapar ett
mycket stort intresse för FastOuts unika erbjudande, både inom
Sverige och från utländska intressenter och kunder.

När jag blickar tillbaka till i höstas och det vägval vi då stod inför
känner jag att vi har valt helt rätt strategi. Att välja att nå
positivt kassaflöde före en ny finansiering för fortsatt expansion
känns sunt för FastOut. Vår strategi är att initialt växa organiskt
och nå lönsamhet innan vi åter växlar upp till en aggressivare
tillväxt. Överlag har vi ett positivt momentum med populära
produkter. Vi är övertygade om att den mest spännande resan är den vi
har framför oss.

Under det gångna kvartalet och efter dess utgång har vi säkrat två
viktiga samarbeten och återförsäljaravtal med Zentuvo i Finland och
med Inviso i Norge. Båda är marknadsledare inom sina respektive
områden och gör omkring 50 000 unika bostadsfotograferingar per år.
Vi räknar med att börja se de första effekterna av avtalen de
närmaste månaderna. Återförsäljare är ett kostnadseffektivt sätt att
hitta nya kunder på marknader där vi inte har egen personal.

En viktig händelse under 2018 var vår närvaro i USA. Vi utvärderade
marknaden på plats och mappade upp stora delar av Los Angeles med
360° helikoptervyer. Potentialen är enorm och vi ser att det finns
ett stort intresse för våra tjänster. Med den nya lönsamhetsstrategin
kommer vi dock att avvakta med en eventuell skarp lansering i USA
tills vi uppnått ett antal milstolpar på befintliga marknader.

Ser vi till hela 2018 är det framförallt några ytterligare punkter jag
vill lyfta:

· Vi anpassade vår plattform till VR-glasögonen Oculus Go och därmed
för massmarknaden. Det resulterade också i ett samarbete med Sveriges
största bostadsmäklare Fastighetsbyrån, som nu kan visa VR-tourer på
ett banbrytande sätt. De första tjänsterna görs i Fastighetsbyråns
utlandsverksamhet i Spanien och Portugal.

· Vi lanserade en ny global modell som suddar ut landsgränserna och
ger en bra skalbarhet på sikt. Vi har en bit kvar till bästa
användarupplevelse men vi tror starkt på lösningen.

· Vi mappade upp Gran Canaria och Costa Blanca med tusentals
360°-vyer.

I Sverige och Norden går vi in i en mer aktiv del av året när våren
kommer och drönaruppdragen ökar. FastOuts unika 360° fotograferingar
växer kontinuerligt och vi är marknadens största aktör.

Ser vi till hela 2018 års ekonomiska utfall presterar vi en
omsättningsökning på 47 procent och landar på en nettoomsättning på
6,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättras samtidigt med mer
än 3 miljoner kronor och stannar på minus 4,1 miljoner kronor.

Det sista kvartalet stärker vår tro på den nya lönsamhetsstrategin.
Resultatmässigt uppfyller fjärde kvartalet 2018 våra förväntningar
med en nettoomsättning på 1,6 miljoner kronor och ett kraftigt
förbättrat resultat som landade på minus 0,8 miljoner kronor. Det är
mer än en halvering av förlusten på strax under 2 miljoner kronor för
samma period 2017. Det är också ännu ett tecken på att vi snart är på
rätt sida av lönsamhetsstrecket. Vi ser ingen anledning att ändra vår
ambition om att nå ett positivt kassaflöde under första kvartalet i
år.

Håkan Lindgren, Verkställande Direktör FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2018

Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,6)

Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (2,2)

Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-2,0)

Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (-2,0)

Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,03)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2017.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - DECEMBER 2018

Nettoomsättning uppgick till 6,3 MSEK (4,3)

Totala intäkter uppgick till 7,4 MSEK (6,6)

Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK (-7,3)

Periodens resultat uppgick till -4,1 MSEK (-7,3)

Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,11)

Siffror inom parentes avser perioden januari - december 2017.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2018-12-31, 67 383 588 aktier.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2018.
Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till
aktieägarna.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport ett 2019 2019-04-26

Delårsrapport två 2019 2019-08-30

Delårsrapport tre 2019 2019-10-31

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras till den 16 maj 2019 i Bolagets lokaler på
Humlegårdsgatan 22 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas
tillgänglig på Bolagets och Spotlights hemsidor från den 25 april
2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.12.31)

? FastOut lanserade i januari en ny global modell för drönarpiloter.

? I början av februari lanserade FastOut en konsumentprodukt där det
blir möjligt att köpa högupplösta stillbilder från FastOuts bildbank.

? FastOuts kunder i Spanien kan sedan i april exponera sina VR-tourer
på Schibstedägda bostadssajten Habitaclia. Habitaclia är en av de
ledande bostadssajterna i medelhavsområdet med omkring 5,5 miljoner
besökare varje månad.

? FastOut lanserade i april tre nya produktsidor för att öka den
digitala försäljningen.

? FastOuts tidigare VD Alexander Greidinger kommer att leda bolagets
nästa steg med att utvärdera en USA-satsning. Därför lämnade han
posten som VD den 1 juni i år. Storägaren och tidigare VD:n Håkan
Lindgren tar över VD-rollen.

? FastOut har fått i uppdrag av Åre 2019 AB att leverera 360°
drönarvyer och VR-tour av Åre by och VM-arenan.

? FastOut har fotograferat stora delar av Los Angeles med tusentals
360°-vyer.

? FastOuts kunder i Spanien kan exponera sina VR-tourer på Spaniens
största bostadsportal, Idealista

? FastOut gör VR-tourer i Facebooks Oculus Go med Fastighetsbyrån
Utland

? FastOut tecknade återförsäljaravtal med Zentuvo, som är Finlands
ledande leverantör av fototjänster

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

? FastOut tecknade avtal med Sveriges största marknadsplats för
kommersiella fastigheter, Objektvision

? FastOut tecknade återförsäljaravtal med Inviso, som är Norges
ledande leverantör av foto och kommunikationstjänster till
fastighetsbranschen

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Edselius, styrelseordförande FastOut, +46 (0)730 911 211

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom
styrelsens försorg, för

offentliggörande den 28 februari 2019.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastout/r/bokslutskommunike-2018,c2751910
https://mb.cision.com/Main/13539/2751910/999735.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.