Du är här

2017-05-18

FastOut: Kommuniké från Årsstämman 2017 i FastOut Int AB (publ)

Stockholm 2017-05-18

Idag 2017-05-18 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt
enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

·
Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som
koncernen. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat
enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2016 ska ingen
utdelning ske.

·
Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutet var enhälligt.

·
Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra
ledamöter enligt följande - Thomas Edselius, Alexander Greidinger och
Håkan Lindgren samtliga omval. Nyval av Joakim Stenberg. Thomas
Edselius fortsätter som ordförande. Björn Mannerqvist avtackades för
sin tid som styrelseledamot i bolaget.

·
Stämman beslutade om omval revisorsfirma av Ericsson & Lejonhird
revisionsbyrå AB med huvudrevisor Camilla Malmgren.

·
Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt
prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2017. Till
styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser
ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att
revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

·
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att
bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

·
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande
årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman
begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan
ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet
avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där
betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom
teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och
behålla kompetenta personer. Beslutet var enhälligt.

·
Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman,
se bolagets hemsida, www.fastout.com, eller under nyheter på
AktieTorgets hemsida.

Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)73 091 12 11

ir@fastout.com

www.fastout.com

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360°
interaktiva

drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman
lokala professionella

drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen
kan kunder enkelt beställa

drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som
kan skräddarsys efter

behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva
och nyskapande tjänster

inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastout/r/kommunike-fran-arsstamman-2017-i-fas...
http://mb.cision.com/Main/13539/2269077/676639.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.