Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

FastPartner: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

· Hyresintäkterna ökade med 5,3% och uppgick till 998,1 (947,8)
MSEK.

· Driftnettot ökade med 6,5% och uppgick till 673,2 (632,0) MSEK,
vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%.

· Förvaltningsresultatet ökade till 502,1 (452,3) MSEK, per
stamaktie 8,33 (8,25) kr.

· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685
(625) MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 18 347,9 (17 394,2)
MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick
till 505,0 (1 090,9) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 939,1 (1 066,0) MSEK, per
stamaktie 15,26 (18,94) kr.

· FastPartner avyttrade under första kvartalet två fastigheter till
ett gemensamt ägt bolag med Slättö, i vilket FastPartner äger 30%,
till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en
tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan.
Köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 440 MSEK
och realisationsvinsten kommer att redovisas när detaljplanen vunnit
laga kraft, vilket beräknas ske under första kvartalet år 2018.

· Det är FastPartners mål att i slutet av år 2017 uppnå ett på
årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK. Som FastPartner
tidigare informerat om kommer bolaget inte att ge avkall på sina
principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta
innebär att avkastning är överordnad expansion.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande
direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60
(växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som FastPartner AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl
12:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/delarsrapport-1-januari---30-sep...
http://mb.cision.com/Main/878/2376593/742390.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.