Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Fastpartner: Fastpartner AB (publ) avser att emittera nya obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlöse...

Fastpartner AB (publ) ("Bolaget") har mandaterat Danske Bank och
Swedbank för att utvärdera möjligheten att i förtid refinansiera
Bolagets utestående obligationer 2015/2019 med ISIN SE0007576947 (de
"Befintliga Obligationerna"), genom en emission av ett nytt
obligationslån. Gernandt & Danielsson och Berghco Advokatbyrå agerar
juridiska rådgivare.

En SEK-denominerad senior icke-säkerställd kapitalmarknadstransaktion
kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande
marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget. Nettolikviden från en
sådan transaktion kommer att användas till att refinansiera de
Befintliga Obligationerna samt i den löpande verksamheten.

Med anledning av den tänkta refinansieringen lämnar Bolaget villkorat
meddelande om att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig
fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna. Inlösen
är villkorad av att ovannämnda obligationsemission genomförs
framgångsrikt.

Om den nya obligationsemissionen genomförs innan avstämningsdagen för
inlösen, vilken kommer att vara den 23 maj 2019, blir inlösen
oåterkallelig och de Befintliga Obligationerna kommer att lösas in
den 31 maj 2019 till 100,00 procent av dess nominella belopp (dvs. 1
000 000 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald
ränta. Innehavare av de Befintliga Obligationerna kommer med
förbehåll för Bolagets tilldelningsbeslut erbjudas möjlighet att byta
in Befintliga Obligationer i den nya obligationsemissionen, och ombes
härvid att kontakta Danske Bank och/eller Swedbank för ytterligare
information.

För fullständig information om villkoren för inlösen hänvisas till det
villkorade meddelandet om förtida inlösen som finns tillgängligt på
www.fastpartner.se, vilket även skickas till direktregistrerade ägare
och registrerade behöriga förvaltare av de Befintliga Obligationerna
enligt skuldboken per den 3 maj 2019.

Stockholm den 6 maj 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen
kontakta:

Danske Bank: dcm_admin@danskebank.se

Swedbank: syndicate@swedbank.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 maj 2019 kl 09:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-ab--publ-avser-att-...
https://mb.cision.com/Main/878/2804137/1037837.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.