Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-21

FastPartner: FastPartner avser att avyttra återköpta aktier

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2015 avser
FastPartner AB (publ) att genomföra en försäljning av 500 000
återköpta aktier i FastPartner. FastPartners innehav av egna aktier
uppgår före försäljningen till 612 212 aktier.

Årsstämman 2015 i FastPartner AB beslutade att bemyndiga bolagets
styrelse att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i samband med eller
till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att
finansiera sådant förvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur. FastPartner meddelar härmed att bolagets styrelse
har beslutat att utnyttja bemyndigandet som en följd av stor
efterfrågan på bolagets aktier från institutionella investerare.
Likviden kommer att användas vid kommande fastighetsförvärv.

Avyttringen skall ske i enlighet med det volymundantag som medges för
blockaffärer enligt NASDAQ OMX regelverk för köp och försäljning av
egna aktier. Försäljningen skall ske inom det vid
försäljningstillfället registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX
Stockholm.

Stockholm den 21 maj 2015

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande
klockan 11:30 den 21 maj 2015.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-avser-att-avyttra-at...
http://mb.cision.com/Main/878/9778108/382480.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.