Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-13

FED: HÖJER RÄNTA 14/6, PROGNOS, BALANSRÄKN I FOKUS - PROG (OMS)

(sändes första gången 9/6)

STOCKHOLM (Direkt) Trots en oväntat svag jobbrapport för maj och tveksamheter
inflationstrenden är ekonomer och marknaden i stort sett eniga om att Federal
Reserve kommer att höja styrräntan den 14 juni, i så fall den fjärde
höjningen sedan Fed inledde återtåget från "nära-noll" nivån i december 2015.

Frågetecknen inför mötet handlar mer om vad Fed-kommittén (FOMC) kan komma att
ge för besked om en kommande minskning av balansräkningen och vad de nya
prognoserna antyder om framtida räntehöjningar.

Av de 81 ekonomer som hittills svarat i Bloomberg News prognosenkät tror 76
att ränteintervallet höjs med 25 punkter, till 1,00-1,25 procent, medan fem
tror att det lämnas oförändrat.

Enligt CME Groups "FedWatch Tool" antyder marknadens prissättning drygt 95
procents sannolikhet för att ränteintervallet ska höjas vid detta möte.

Ekonomerna på Credit Suisse i New York noterar i ett kundbrev att även om
sysselsättningen ökade mindre än väntat i maj så visar den låga
arbetslösheten på att de lediga resurserna på arbetsmarknaden minskar snabbt.

Arbetslösheten sjönk till 4,3 procent i maj, lägsta sedan början av 2001 och
långt under de 4,7 procent som var genomsnittet för ledamöterna långsiktiga
arbetslöshetsprognoser i mars.

Beträffande att sysselsättningen ökade med oväntat svaga 138.000 personer i
maj kan det också vara värt att notera att det ändå är mer än vad de flesta
Fed-ledamöter anser att det krävs för att hålla jämna steg med
arbetskrafttillväxten långsiktigt. Och en ännu svagare sysselsättningsökning
i maj 2016, +50.000, följdes också av de två starkaste
sysselsättningsmånaderna under hela fjolåret i juni och juli då antalet
sysselsatta ökade med nära 300.000 båda månaderna.

Credit Suisse-ekonomerna konstaterar vidare att inflationen visserligen har
överraskat på nedsidan på senare tid, men tillväxtdata har varit "solida".

"Enligt vår mening skulle det krävas en substantiell miss i detaljhandeln
eller KPI (som publiceras före FOMC-beskedet på onsdagen) för att resa
frågetecken om en åtstramning i penningpolitiken", skriver Credit
Suisse-ekonomerna.

Även ekonomerna på Capital Economics anser att en räntehöjning på onsdag i
princip är "klappad och klar". De noterar att aktuell inflation inte har nått
upp till förväntningarna men för närvarande lägger Fed-ledamöterna större
vikt vid arbetsmarknaden, där flera indikatorer visar att de lediga
resurserna krymper.

Men även om aktuell statistik inte ger skäl att betvivla att Fed höjer räntan
nu så anser Capital Economics att den har gjort Feds jobb under resten av
året betydligt svårare. Samtidigt som arbetslösheten redan ligger 2 tiondelar
under Feds prognos för slutet av året har kärn-PCE-inflationen sjunkit till
strax under 1,5 procent.

Det innebär att Fed-ledamöterna sannolikt behöver justera ned sina
arbetslöshetsprognoser ytterligare, men kanske också prognoserna för den
långsiktiga jämviktsarbetslösheten vilket skulle signalera att de ser utrymme
för en viss ytterligare nedgång.

Credit Suisse-ekonomerna tror att snittprognosen för arbetslösheten i slutet
av 2017 sänks till 4,3-4,4 procent och att sittprognosen för
kärn-PCE-inflationen sänks från 1,9 till 1,7 procent i slutet året.

Beträffande Fed-ledamöternas ränteprognoser för 2017 tror såväl Credit Suisse
som Capital Economics att konsensusprognosen fortsatt kommer att peka mot
totalt tre räntehöjningar under 2017, det vill säga en till efter höjningen i
mars och den troliga höjningen i juni. Prognosspannet lär dock minska från de
0,9-2,1 procent som var intervallet i mars.

Prissättningen på marknaden, enligt CME Group, antyder dock bara cirka 50
procents sannolikhet för att Fed kommer att höja styrräntan en gång till i år
efter den troliga höjningen på onsdag. Och sannolikheten för en höjning i
september prisas bara in till knappt 28 procent.

Som Wall Street Journals Nick Timiraos noterat är det inte bara tveksamhet
runt inflationstrenden som har sänkt förväntningarna om en räntehöjning i
september; en relativt ny osäkerhetsfaktor är frågan om huruvida kongressen
och Vita huset kan enas om att höja skuldtaket och godkänna finansieringen
för budgetåret som inleds den 1 oktober.

Den tidigare troliga Fed-planen att höja räntan igen i september och därefter
starta balansräkningsprocessen i slutet av året lär vara betydligt mindre
trolig om en tuff budgetfajt skakar om finansmarknaderna runt FOMC-mötet den
19-20 september.

Beträffande Feds planer på en strategi för att senare börja minska på
balansräkningen visade protokollet från majmötet att dessa redan då hade
kommit en lång bit på vägen.

Enligt protokollet var "nästan alla" ledamöter eniga om att reinvesteringarna
av likvider från förfallande värdepapper ska minskas med förannonserade
scheman med "gradvis stigande tak", och att det skulle vara lämpligt att
inleda neddragningen av balansräkningen i år. Frågan är om Fed är redo att
presentera sina planer nu på onsdag.

"Om Fed är seriösa med att reducera storleken på sin balansräkning i år och
vill kommunicera dessa planer väl i förtid så börjar tiden bli knapp att göra
det", skriver Capital Economics, som ser flera fördelar för Fed att formellt
annonsera sina planer redan nu.

För det första skulle det ge Fed tid att utvärdera marknadens respons på
annonseringen innan normaliseringen faktiskt inleds. För det andra skulle en
fördröjning av annonseringen till i september riskera att hamna mitt i en
potentiell skuldtakskris. För det tredje skulle det ge Fed mer flexibilitet i
beslutet om att eventuellt fortsätta höja räntan i en gradvis takt.

"Om allt går smidigt kan Fed fortsatt höja räntan vid september- och
decembermötena och samtidigt börja reducera reinvesteringarna under fjärde
kvartalet", skriver Capital Economics.

Någon formell specificerad plan för att minska balansräkningen bör dock inte
väntas redan i uttalandet i samband med räntebeskedet på onsdag, enligt
Credit Suisse-ekonomerna. De räknar dock med att Fed-chefen Janet Yellen kan
bjuda på detaljer i samband med den efterföljande presskonferensen, och att
ytterligare precisering kan komma i protokollet från mötet.

Det kanske inte heller ska uteslutas att Fed lägger ut ett separat meddelande
med mer detaljer om balansräkningsplanerna.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.