Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

FED: LÄR HÖJA RÄNTAN 26/9, 8:E HÖJNINGEN SEDAN 2015 - PROGNOS

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve lär med största sannolikhet höja
styrränteintervallet med 25 punkter, till 2,00-2,25 procent, den 26
september. Det skulle i så fall bli den åttonde höjningen sedan starten i
december 2015 och den tredje höjningen i år.

En överväldigande majoritet av analytiker i olika enkäter räknar med att
räntan höjs på onsdag, även om det inte helt saknas röster för att räntan ska
lämnas oförändrad.

Enligt CME Groups "FedWatch Tool" prisar terminsmarknaden på fredagen in en
sannolikhet på 92 procent att styrränteintervallet ska höjas med 25 punkter
på onsdag, och 8 procent på att räntan i stället höjs med 50 punkter.

Fed höjde senast ränteintervallet med 25 punkter i juni, till 1,75-2,00
procent, vilket då var lika väntat av marknaden som en ny höjning är nu.

Medianprognosen i ledamöterna nya prognoser pekade då mot att räntan skulle
höjas totalt fyra gånger i år, inklusive höjningarna i mars och juni. Det var
en uppjustering från tidigare prognoser som pekat mot totalt tre
räntehöjningar 2018.

Vid det senaste FOMC-mötet, den 31 juli-1 augusti, som inte åtföljdes av några
nya prognoser eller presskonferens, lämnades räntan som väntat oförändrad,
och budskapen i pressmeddelandet gjorde inget för att sänka förväntningarna
om att en ny räntehöjning skulle komma i september.

I pressmeddelandet i samband med räntebeskedet den 1 augusti noterade FOMC att
den ekonomiska aktiviteten hade stigit i en "stark" takt, vilket var en
förstärkning från en "solid" takt i pressmeddelandet i juni. Uttalandet om
inflationen var också tydligare om närheten till 2-procentsmålet i augusti än
det var i juni.

Signalerna från olika Fed-ledamöter efter juli/augusti-mötet har, som så ofta,
varit något blandade, men sammantaget har budskapen inte gett någon klar
anledning att ändra bedömning om ledamöternas konsensusprognos om styrräntan
framöver.

När Fed-chefen Jerome Powell talade i Jackson Hole, den 24 augusti, var
budskapet att fortsatta gradvisa räntehöjningar är det bästa sättet att
navigera mellan riskerna för att göra för mycket, och skada ekonomin, eller
för lite, och därmed riskera överhettning.

"Jag ser den nuvarande banan med gradvisa räntehöjningar som FOMC:s hållning
för att ta båda dessa risker på allvar", sade han.

Fed-chefen noterade vidare att inflationen har stigit mot 2 procent den
senaste tiden, men "vi har inte sett några klara tecken på en acceleration
över 2 procent". Han sade också att "det verkar inte finnas någon förhöjd
risk för överhettning".

"Det är goda nyheter, och vi tror att dessa goda nyheter delvis är ett
resultat av den pågående normaliseringsprocessen, som har fört
policyhållningen närmare FOMC:s grova bedömning av neutral i takt med att
expansionen har fortsatt", sade Jerome Powell.

Den allt flackare amerikanska räntekurvan har dock varit ett ofta förekommande
tema för flera Fed-ledamöter den senaste tiden och frågan har i hög grad
handlat om hur centralbanken ska tolka en potentiellt inverterad räntekurva,
något som historiskt ofta har signalerat en kommande ekonomisk nedgång eller
recession.

James Bullard, Fed-chef i St Louis, sade den 5 september att penningpolitiska
beslutsfattare bör lägga större vikt vid signaler från de finansiella
marknaderna, som lutningen på räntekurvan, eftersom empiriska
Phillips-kurverelationer i stort sett har brutit samman de senaste två
decennierna.

Hans bedömning var då att informationen från de finansiella marknaderna tyder
på att nuvarande penningpolitik är neutral, eller till och med något
restriktiv.

"I synnerhet, räntekurvan är mycket flack, och marknadsbaserade
inflationsförväntningar, anpassade till privata konsumtionsutgifter (PCE),
ligger fortsatt något under 2 procent", sade James Bullard.

Han tillade att informationen från de finansiella marknaderna tyder på att den
räntebana som publicerades i samband med räntebeskedet i juni är "för
hökaktig för den rådande makroekonomiska miljön".

Fed-chefen i New York, John Williams, sade dock den 6 september att Federal
Reserve inte bör vara rädda för att invertera räntekurvan om det är vad som
krävs för att uppnå centralbankens mål.

"Vi måste fatta rätt beslut baserat på vår analys om var ekonomin befinner
sig, och vart den är på väg, i termer av våra dubbla mandat", sade han.

"Om det är vad som krävs av oss, att föra upp räntan till den punkt där
räntekurvan blir platt eller inverterar, skulle det inte vara något som jag
skulle tycka var oroande i sig", fortsatte John Williams.

Han sade också att man bör vara försiktig med att dra slutsatser av historiska
erfarenheter om att inverterade räntekurvor föregår ekonomiska nedgångar.

"Vi och andra centralbanker har vidtagit aggressiva åtgärder för att köpa
mycket värdepapper med långa löptider, vilket har tryckt ner tidspremien,
eller räntan, på tioåriga statsobligationer", sade John Williams.

Brett Ryan, USA-ekonom på Deutsche, konstaterar i ett kundbrev att eftersom en
räntehöjning på onsdag i stort sett är kassaskåpssäker så lär fokus riktas
mot vad FOMC signalerar om utsikterna för ytterligare räntehöjningar kommande
kvartal.

Han varnar dock för att tolka potentiella förändringar i uttalandet i samband
med räntebeskedet, som en förändring i budskapet om att penningpolitiken är
"ackommoderande" och en möjlig sänkning av ränteprognosen på lång sikt, som
"duvaktiga" besked från Fed.

"I stället räknar vi med att det generella budskapet från mötet kommer att
vara att den nuvarande gradvisa takten i räntehöjningarna (dvs ungefär
kvartalsvis) fortsatt är lämplig", skriver Brett Ryan.

Han påminner också om att Jerome Powell nyligen har indikerat att så länge
inkomst- och sysselsättningstillväxten är fortsatt stark så kan även en
restriktiv penningpolitisk hållning behövas.

"Denna signal bör förstärka marknadens redan höga prissättning för en nästa
räntehöjning i december, och stödja förväntningarna om fortsatta höjningar
åtminstone under första halvåret 2019", skriver Brett Ryan.

CME:s FedWatch Tool prisar marknaden för närvarande in cirka 87 procent
sannolikhet för att styrräntan höjs igen i december, efter den väntade
höjningen på onsdag.

Bernd Weidensteiner, USA-ekonom på Commerzbank, utgår från att Fed höjer
räntan på onsdagen. Den verkliga frågan är "hur mycket kommer efter nästa
veckas steg".

"En ytterligare höjning är inbakad för december med en hög grad av säkerhet.
Men marknaden räknar inte med att mycket kommer att följa nästa år", skriver
han i ett kundbrev, och tillägger att marknaden endast prisar in att den övre
gränsen i räntekorridoren kommer att höjas till 2,75 procent (vilket skulle
motsvara endast en höjning under 2019 om räntan höjs två gånger till i år).

Bland ekonomer är dock konsensusprognosen att styrräntan (övre delen av
intervallet) höjs till 3,00 procent, vilket också motsvarar Fed-ledamöternas
estimat om den långsiktiga jämviktsräntan.

Commerzbanks basscenario är att vid en styrränta på 3,00 procent så är slutet
i sikte för Federal Reserves nuvarande höjningscykel. Det baseras på ett
antagande om att sysselsättningstillväxten kommer att tappa momentum i början
av 2019 när den positiva impulsen från skattesänkningarna avtar. Därtill bör
även effekterna av Federal Reserves samlade räntehöjningar då börja ge sig
till känna.

"Det är därför vi antar att Fed endast kommer att ta två steg till nästa år,
efter den nästan säkra höjningen i december, och därefter avsluta
räntehöjningscykeln vid 3 procent, åtminstone tills vidare", skriver Bernd
Weidensteiner.

Han lägger dock in en brasklapp: arbetsmarknaden har ideligen överraskat på
uppsidan under uppsvinget lika mycket som inflationen och löneökningarna har
kommit in under prognos.

"Det är därför onekligen möjligt att den månatliga sysselsättningstillväxten
inte kommer att falla mycket under nuvarande nivå förrän en bit in på nästa
år, och att Fed därför inte kommer att tro att de har nått sitt mål. För
varje jobbrapport som visar en sysselsättningstillväxt över 150.000 ökar
risken för att Fed höjer räntan över 3 procent", enligt Bernd Weidensteiner

Bild: Fed-ledamöternas ränteprognoser, "dot plot", i juni

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.