Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

FED: OFÖR RÄNTA 3/11, MEN DAGS FÖR TAPERING NU – PROGNOS

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve kommer med all säkerhet inte ändra styrräntan, målnivån för Fed funds, vid FOMC-mötet den 2-3 november. Däremot kommer kommittén att med största sannolikhet nu ge besked om att takten i de månatliga tillgångsköpen kommer att börja trappas ner (taper).

Det framgår av prognoser från ett antal banker inför FOMC-mötet.

"Vi räknar med att FOMC kommer att formellt annonsera planer på trappa ner tillgångsköpen vid nästa möte den 3 november. 'Substantiella ytterligare framsteg' har helt klart gjorts mot Feds mål sedan förra december, då inflationen var väl under kommitténs 2-procentsmål. För närvarande, vid 3,6 procent, är kärn-PCE-inflationen på den högsta nivån sedan 1991", skriver ekonomer på Wells Fargo i ett kundbrev.

De bedömer visserligen att framstegen på arbetsmarknaden har dämpats, vilket har hållit debatten om när Fed kommer att inleda taperingprocessen vid liv lite längre.

"Men även om jobbrapporten för september visade på en icke imponerande sysselsättningstillväxt så har FOMC betonat att de ackumulerade framstegen, snarare än takten i framstegen", fortsätter Wells Fargo-ekonomerna

Vid föregående FOMC-möte, den 21-22 september, noterade kommittén att ekonomin hade gjort framsteg mot målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet, och under förutsättning att framstegen skulle fortsätta ungefär i linje med förväntningarna så skulle kommittén bedöma att en "dämpning i takten på tillgångsköpen snart kan vara motiverad".

Tillgångsköpen uppgår för närvarande till "minst" 120 miljarder dollar per månad, fördelat på 80 miljarder dollar i statspapper och 40 miljarder dollar i bostadspapper.

Fedchefen Jerome Powell sade vid presskonferensen efter FOMC-mötet i september att efterfrågan på arbetskraft var fortsatt stark överlag, även om jobbtillväxten dämpades något i augusti. Han upprepade också en nedtrappning av tillgångsköpen snart kan vara motiverad.

Enligt Powell skulle en annonsering kunna komma vid nästa möte, det vill säga den 2-3 november. Han betonade samtidigt att en start för tapering inte är någon signal om ränteutsikterna.

I den mån Powell var besviken på den dämpade jobbtillväxten i augusti, som då rapporterats till +235.000 personer mot väntade 750.000, kan han mycket möjligt ha blivit än mer besviken på septemberstatistiken som visade en än svagare ökningstakt, +194.000 mot väntade 500.000. (en positiv faktor var dock att augusti-utfallet samtidigt reviderades upp till +366.000).

Inbromsningen i jobbtillväxten ledde i alla fall till att vissa började ifrågasätta om framstegen arbetsmarknaden verkligen var "tillräckligt substantiella" för att Fed ska inleda taperingprocessen redan vid novembermötet.

Men eventuella tveksamheter kunde snart sopas undan när flertalet Fedledamöter klargjorde att de känner sig bekväma med att inleda taperingprocessen nu, trots jobbrapporten för september. Och Fedchefen Powell tycktes också ge grönt ljus när han, den 22 oktober, framhöll att Fed är "på rätt spår" för att inleda nedtrappningen av tillgångsköpen.

"Vi är på väg att inleda tapering av obligationsköpen som, om ekonomin i stort utvecklas som förväntat, kommer att vara klar i mitten av nästa år", sade han.

Powell indikerade att han nu är något mer bekymrad över den höga inflationen och sade att centralbanken noga kommer att bevaka eventuella tecken på att hushåll och företag börjar förvänta sig att den höga prisökningstakten kommer att fortsätta.

"Störningarna på utbudssidan har förvärrats. Riskerna lutar nu tydligt över mot långvarigare och mer ihållande flaskhalsar och därmed inflation", sade han, men påpekade att det inte betyder att han ser några snabba räntehöjningar framför sig.

"Jag tror att det är dags för taper", men "jag tror inte att det är dags att höja räntan", sade Fedchefen.

En nedtrappning av tillgångsköpen från nuvarande 120 miljarder dollar till noll i nettoköp i mitten av nästa år kan uppnås om köpen minskas med omkring 15 miljarder dollar per månad från och med december.

Det är också vad Wells Fargo räknar med kommer att ske, och de tror att köpen av statspapper kommer att minskas med 10 miljarder dollar per månad medan köpen av bostadspapper minskas med 5 miljarder dollar per månad.

"I den takten kommer Fed att avsluta tillgångsköpprogrammet i slutet av juni 2022. Feds balansräkning kommer då vara något över 9.000 miljarder dollar", skriver Wells Fargo-ekonomerna.

Wall Street Journal (WSJ) utgår också från att Fed kommer att inleda taperingprocessen vid novembermötet, men viktigare frågor för mötet att diskutera är hur snart det nu höga inflationstrycket kan avta – en fråga som gör att allt fler Fedledamöter börjat känna sig något obekväma.

Fedledningen har tonat ner oron för att den höga inflationen ska bli mer permanent tidigare. De flesta ledamöter håller fast vid bedömningen om att mycket av den höga inflationen är övergående och att prisökningstakten kommer att dämpas när väl störningarna på utbudssidan har lättat, men enligt WSJ:s bedömning verkar de ändå ha blivit mindre övertygade om detta.

Ledamöterna får vid novembermötet fortsätta debatten om hur läge Fed kan vänta på bekräftelse om den höga inflationen kommer att avta innan de behöver börja kommunicera ett kommande skifte mot en stramare policy vid behov. Men eventuella besked i den riktningen kommer sannolikt inte redan nu med tanke Powells budskap den 22 oktober.

Ekonomerna på Wells Fargo noterar att marknadens prissättning av en första räntehöjning stadigt har tidigarelagts efter FOMC-mötet i september. Prissättningen indikerade vid tidpunkten när ekonomerna skrev brevet en räntehöjning med 25 punkter i oktober 2022, vilket i så fall skulle betyda att räntan höjs endast drygt tre månader efter att tillgångsköpen avslutats.

Efter att Fed avslutade sina tidigare tillgångsköp, i december 2014, dröjde det till december 2015 innan räntan höjdes en första gång.

"Vi tror att en första räntehöjning i oktober 2022 är en bit för aggressivt. Flertalet FOMC-ledamöter har klargjort att ribban för räntehöjningar är mycket högre än ribban för tapering av tillgångsköpen", påpekar ekonomerna.

Enligt Wells Fargo är det därmed troligt att Fedchefen Powell kommer att kombinera taperingbeskedet med ytterligare en kraftfull påminnelse om att ribban för räntehöjningar är betydligt högre.




Författare Direkt-SE