Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

FED: OFÖRÄNDRAD RÄNTA 20/3, SÄNKTA RÄNTEPROGNOSER? - PROGNOS

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserves policykommitté (FOMC) kommer med all
säkerhet lämna styrränteintervallet oförändrat, på 2,25-2,50 procent, efter
mötet den 19-20 mars.

Mer oklart är dock hur ledamöternas närmast unisona kommentarer om tålmodighet
(patience) i penningpolitiken kommer att visa sig i deras nya ränteutsikter
som publiceras i samband med räntebeskedet på onsdag. En annan fråga är om
Fed nu ge några klarare besked om hur länge, och hur mycket, till
balansräkningen ska krympas.

Olika enkäter bland analytiker visar så här långt en i stort sett total
enighet om Fed kommer att lämna styrränteintervallet oförändrat nu.

I december var ledamöternas konsensusprognos att styrränteintervallet skulle
höjas två gånger, med 25 punkter, i år. Det var redan då tydligt över vad
marknaden hade prisat in, och för närvarande antyder prissättningen på
terminsmarknaden en nollsannolikhet för att Fedräntan kommer att höjas i år,
i stället börjar sannolikheten för en räntesänkning före årsskiften närma sig
25 procent.

Vi FOMC-mötet i slutet av januari sattes det redan då flitigt använda
budskapet om tålmodighet på pränt, samtidigt som man talade om framtida
"justeringar" av målräntan snarare än som tidigare höjningar.

"I ljuset av den globala ekonomiska och ekonomiska utvecklingen och ett dämpat
inflationstryck kommer kommittén vara tålmodig vid beslut om vilka framtida
justeringar av målräntan för federal funds som kan vara lämpliga för att
stödja dessa resultat", skrev FOMC i uttalandet

Januarimötet åtföljdes dock inte av några nya prognoser, så vad ledamöterna
egentligen menade med detta budskap var fortsatt ganska oklart, men onsdagens
nya prognoser bör kunna ge mer klarhet.

Fed flaggade också i samband med räntebeskedet i januari att FOMC var "redo
att justera alla detaljer i kompletteringen av normaliseringen av
balansräkningen i ljuset av den ekonomiska och finansiella utvecklingen".
Översatt till mer normal prosa betyder det att Fed då började känna sig redo
att snart minska takten i neddragningen av balansräkningen.

Fedchefen Jerome Powell sade också vid den efterföljande presskonferensen att
Fed utvärderar när det kan vara dags att avbryta normaliseringen av
balansräkningen, och att det kan ske på en högre nivå för balansräkningen än
vad som tidigare antagits.

På en senare fråga svarade Fedchefen att han vill att balansräkningen ska
ligga på en nivå som ligger något över jämviktsnivån i efterfrågan på
reserver.

En "buffert" i balansräkningen skulle säkra att Fed alltid kan verka med
tillräckligt mycket reserver. Han betonade dock att det inte finns några
färdiga recept på vilka nivåer det kan handla om.

Jerome Powell antydde senare, den 27 februari, inför representanthusets
finansutskott, att Fed var "rätt nära" att kunna meddela sina planer för ett
slut på minskningen av balansräkningen i år.

Brett Ryan, USA-ekonom på Deutsche Bank, konstaterar i ett kundbrev att den
senaste tidens Fedtal har bekräftat ett enhälligt stöd för Feds nuvarande
tålmodiga hållning.

"En nyckelfråga för att utvärdera hur länge denna tålmodighet kommer att hålla
i sig, och därmed potentialen för ytterligare räntehöjningar i denna cykel,
har varit huruvida Feds duvaktiga svängning har drivits av en nedgradering av
utsikterna eller ett skifte i reaktionsfunktionen", skriver Brett Ryan.

På basis av olika Fedtal den senaste tiden drar han slutsatsen att det kan
handla om bådadera, men att svagare utsikter och framväxande nedåtrisker
sannolikt ändå varit den viktigaste faktorn. Brett Ryan hänvisar till att
Fedchefen i New York, John Williams, nyligen justerat ned sin BNP-prognos för
2019 med 0,5 procentenheter, till 2,0 procent, och att Fedguvernören Lael
Brainard har indikerat att svagare utsikter motiverar en lägre räntebana än
hon antog i december.

Fedchefen Jerome Powell fick sista ordet innan Fed inledde sin "tysta period"
före FOMC-mötet. I en intervju med CBS 60 Minutes, som sändes på söndagen,
men spelades in veckan före, sade Fedchefen att räntan kan ligga på nuvarande
nivå medan centralbanken avvaktar hur förhållandena utvecklas.

"Vad som har hänt under senaste 90 dagarna är att vi har sett ytterligare
bevis för att den globala ekonomin saktar ned" och "vi kommer vänta och se
hur de förhållandena utvecklas innan vi gör några ändringar i vår
räntepolitik", sade han.

Jerome Powell försökte också förtydliga vad "tålmodig" innebär för Fed.

"Tålmodig innebär att vi inte känner någon brådska att ändra vår räntepolicy",
sade han

Andrew Hunter, senior USA-ekonom på Capital Economics, konstaterar i ett
kundbrev att fokus inför FOMC-mötet kommer att ligga på ledamöternas
uppdaterade prognoser, som utöver en potentiellt lägre räntebana troligen
också kommer att visa en svagare BNP-tillväxt.

"Fed kan också komma att använda mötet till att annonsera ett slut på
neddragningen av balansräkningen senare i år, troligen i oktober", skriver
han.

Andrew Hunter ser en "god chans" att Fedledamöternas medianränteprognos, i den
så kallade "dot plot", kan sänkas från nuvarande 2,9 procent i slutet av
2019, det kräver bara att tre ledamöter sänker sina prognoser.

Och med tanke på att såväl Jerome Powell som John Williams nyligen har antytt
att policyräntan är "nära neutral" nivå, är det också möjligt att
ledamöternas konsensusprognos om styrräntan på lång sikt kan sänkas från
nuvarande 2,8 procent.

"Med detta sagt finns det ändå en klar sannolikhet för att prognoserna
fortsatt visar en räntehöjning i år", påpekar Andrew Hunter.

Och även om Jerome Powell troligen kommer att försöka tona ned
ränteprognoserna i den efterföljande presskonferensen skulle en
konsensusprognos som pekar mot en räntehöjning i år kunna tolkas som en
hökaktig signal av marknaden, fortsätter han.

Capital Economics bedömning är dock att Fed inte kommer att höja räntan
ytterligare under denna cykel. Tillväxtlyftet från förra årets
finanspolitiska stimulanser har ebbat ut och även om räntan inte höjs
ytterligare kommer eftersläpande effekter av tidigare räntehöjningar
fortsätta att verka i ekonomin.

"I denna miljö räknar vid med att tillväxten bromsar in ytterligare under
resten av året, vilket på sikt övertygar Fed att vända kurs med (totalt) 75
punkters räntesänkning under första halvåret 2020", skriver Andrew Hunter.

Federal Reserve meddelar sitt räntebesked klockan 19.00 den 20 januari, en
timma tidigare än normalt med anledning av att USA har skiftat till
sommartid. Jerome Powells presskonferens inleds därmed också 1 timma tidigare
än normalt, klockan 19.30.

Bild: Fed-ledamöternas ränteprognoser, "dot plot", i december

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.