Du är här

2017-09-20

FED: OFÖRÄNDRAD RÄNTA 20/9, FOKUS PÅ BALANSRÄKNING - PROGNOS (OMS)

(Omsändning: sändes första gången fredagen den 15/9)

STOCKHOLM (Direkt) Ekonomerna är eniga om att Federal Reserve lämnar räntan
oförändrad den 20 september. I stället väntas Fed-kommittén (FOMC) ge ett
besked om att inleda en minskning av balansräkningen, "QT" - quantitative
tightening.

Visst fokus ligger också, som alltid vid möten med nya prognoser, på vad de
dessa antyder om framtida räntehöjningar.

Av de 92 ekonomer som svarat i Bloomberg News prognosenkät tror 86 att
ränteintervallet lämnas oförändrat vid 1,00-1,25 procent, medan sex tror på
en höjning med 25 punkter till 1,25-1,50 procent.

Enligt CME Groups "FedWatch Tool" antyder marknadens prissättning 98,6
procents sannolikhet för att ränteintervallet ska lämnas oförändrat vid detta
möte.

Ekonomerna på Credit Suisse skriver i ett kundbrev att FOMC förefaller vara
redo att påbörja processen med att krympa balansräkningen vid septembermötet.

De räknar med ett uttalande i linje med den principplan som presenterades i
samband med junimötet. Enligt planen avser FOMC gradvis att minska innehaven
av obligationer genom att minska återinvesteringar från obligationer som
förfaller till betalning. Återinvesteringar kommer bara att ske i den mån
beloppen överstiger gradvis stigande trösklar. Trösklarna skulle
inledningsvis ligga vid 10 miljarder dollar per månad för att sedan stiga
varje kvartal tills tröskeln når 50 miljarder dollar.

"Krympande av balansräkningen stramar åt politiken något, men både
pressmeddelandet och Yellens presskonferens kommer sannolikt att betona att
räntor fortfarande är huvudverktyget för att styra policyn", skriver de.

Banken noterar också att Fed i pressmeddelandet kan tänkas nämna något om
skadan orsakad av orkanerna Harvey och Irma.

"De ekonomiska effekterna från stormarna är högst oklara, men vi har
försiktigt dragit ned vår tillväxtprognos på kort sikt och räknar med att
FOMC gör samma sak. FOMC kommer dock sannolikt att betona att effekterna är
tillfälliga och inte kommer rubba den underliggande styrkan i ekonomin",
skriver Credit Suisse.

Flera medlemmar i FOMC har uttryckt skepsis kring trenden för den
underliggande inflationen, men återhämtningen i kärn-KPI i augusti väntas
lätta något på oron, skriver Credit Suisse.

"Vidare fortsätter läget på arbetsmarknaden att förbättras och den globala
tillväxten är fortsatt hälsosam", skriver banken, som inte räknar med någon
räntehöjning vid septembermötet, men väl i december.

Inte heller Danske Bank tror på någon räntehöjning i september, men räknar
liksom Credit Suisse med en annonsering av "kvantitativ åtstramning" alltså
en krympning av balansräkningen.

Danske Bank tror att FOMC fortsatt kommer signalera ytterligare en höjning i
år, trots att de duvaktiga och hökaktiga lägren har glidit längre ifrån
varandra.

"I juni var det redan fyra medlemmar (sannolikt Bullard, Brainard, Evans och
Kashkari, enligt vår syn) som indikerade att det inte blir fler höjningar i
år men baserat på senaste tidens tal ser det ut som om bara Kaplan har
anslutit sig till dem", skriver Danske Bank, med tillägget att inte alla
ledamöter har talat senaste tiden.

Banken pekar på William Dudleys, Fedchef i New York och alltid röstande medlem
i FOMC, stöd för ytterligare åtstramning som en nyckelfaktor då han är en av
kärnmedlemmarna i FOMC.

Han har i tal uttryckt att de finansiella förhållandena är väldigt lätta och
att en tillväxt över trenden bör sätta ett uppåttryck på inflationen genom en
stramare arbetsmarknad. Danske Bank tror därför att "dot plot" kommer
fortsätta antyda tre höjningar nästa år.

De påpekar samtidigt att det faktum att bara nio medlemmar i FOMC röstar men
alla deltagare anger prognoser kan det finnas en hökaktig övervikt i "dot
plot" då de mest hökaktiga ledamöterna inte röstar.

Ekonomerna på Capital Economics menar dock att fortsatt svaghet i
kärninflationen hade minskat sannolikheten för en räntehöjning innan
årsslutet till 50-50, medan den senaste tidens utveckling i princip har tagit
död på möjligheten.

De pekar bland annat på att vicechefen Stanley Fischer meddelade att han ska
avgå i oktober, vilket ger FOMC en något mer duvaktig lutning. De pekar också
på att avtalet mellan president Donald Trump och demokraterna om en
förlängning av skuldtaket med tre månader kan innebära att FOMC-mötet i
december sker med hot om en nedstängning av statens verksamhet hängande över
sig.

Liksom Credit Suisse pekar Capital Economics också på att stormarna Harvey och
Irma sannolikt kommer påverka statistik över aktivitet, sysselsättning och
priser under kommande månader.

"Även om kortsiktiga effekter tydligt beror på stormarna så kommer Fed vilja
avvakta med policyändring till dess att man är säker", skriver Capital
Economics.
---------------------------------------
Malcolm Winbo +46 8 5191 7934

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.