Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-06

FED: SKILDA ÅSIKTER OM NÄR BALANSRÄKNING SKA MINSKAS (NY)

(Tillägg: uppdatering av flera delar i text som sändes onsdag kväll)

STOCKHOLM (Direkt) Meningarna är delade bland Fedledamöterna om när det kan
vara dags att inleda en neddragning av balansräkningen, och åsikterna går
också isär om utsikterna för inflationen och hur det ska påverka framtida
räntehöjningar.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 13-14
mars, då ränteintervallet höjdes med 0,25 procentenheter, till 1,00-1,25
procent, skriver Bloomberg News.

Flera Fed-medlemmar hade önskat att processen att minska balansräkningen
skulle påbörjas inom några månader medan andra ville vänta tills senare i år
i väntan på ekonomiska förändringar.

Ledamöter som ville se en tidigare minskning av balansräkningen anförde att
kommitténs kommunikation har förberett allmänheten på en sådan åtgärd. Andra,
som vill vänta med att inleda neddragningen till senare i år, framhöll att
det skulle ge ytterligare tid för att utvärdera utsikterna för den ekonomiska
aktiviteten och inflationen.

Det framhölls också att en snar förändring i reinvesteringspolicyn skulle
kunna misstolkas som en signal om att kommittén skiftat över mot en mindre
gradvis hållning till policynormaliseringen överlag.

Protokollet visade också att flertalet ledamöter den senaste tidens svaghet i
prisdata främst speglar tillfälliga faktorer, som sänkta priser för
mobiltelefoni och receptbelagda läkemedel, och att detta inte betyder mycket
för inflationsutsikterna på medellång sikt.

Flera ledamöter uttryckte dock oro för att framstegen mot inflationsmålet, 2
procent, kan ha bromsat in och att den senaste tidens svagheter i inflationen
kan bli bestående.

Några ledamöter uttryckte också oro för att en nedgång i arbetslösheten, mot
nivåer väl under vad som anses vara långsiktigt hållbara, kan innebära risker
för finansiell instabilitet eller en kraftigt ökad inflation som kan kräva en
snabb policyåtstramning, vilket i sin tur kan leda till en nedgång i
ekonomin.

Dessa ledamöter noterade också att de finansiella förhållandena, enligt vissa
mått, hade lättats upp trots att Fed börjat minska på policyackommoderingen,
och att marknadsaktörer fortsatt räknade med ytterligare steg för att strama
åt policyn.

Några ledamöter noterade också att även om vinsterna i företagen utvecklas
starkt så är värderingen på aktiemarknaden hög i förhållande till normala
värderingsmodeller.

Vissa ledamöter noterade vidare att ökad risktolerans bland investerare kan
bidra till förhöjda tillgångspriser mer generellt. Ett fåtal ledamöter
befarade att den dämpade volatiliteten på marknaderna, i kombination med låga
riskpremier, kan leda till ökade risker mot den finansiella stabiliteten.

Enligt ledamöternas bedömning bör dock effekterna på de finansiella
förhållandena av ett eventuellt besked om att normaliseringen av Feds
balansräkning ska inledas bör bli begränsade.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.