Du är här

2012-08-02

Federal Reserve: Kommer erbjuda ytterligare lättnader vid behov

(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)

(SIX) Federal Reserves räntekommitté FOMC beslutade på
onsdagen att lämna styrräntan, Federal Funds, oförändrad vid
0-0,25 procent, enligt ett pressmeddelande. Beslutet var i linje
med förväntningarna och den nuvarande räntan har gällt sedan
december 2008.

Den information som erhållits sedan FOMC:s senaste möte i
juni indikerar att den ekonomiska aktiviteten avtagit något
under första halvåret. Tillväxten i sysselsättningen har varit
långsam de senaste månaderna och arbetslösheten ligger kvar på
förhöjd nivå. Företagens fasta investeringar har fortsatt att
öka. Hushållens utgifter har ökat i en något långsammare takt än
tidigare i år. Trots vissa tecken på en förbättring är
bostadssektorn fortsatt dämpad.

Inflationen har minskat sedan tidigare i år, främst till
följd av lägre priser på råolja och bensin och de långsiktiga
inflationsförväntningarna har varit stabila. Kommitténs
lagstadgade uppgifter är att främja maximal sysselsättning och
prisstaiblitet. Kommittén förväntar sig att den ekonomiska
tillväxten kommer vara fortsatt moderat de kommande kvartalen
och därefter öka gradvis. Som en konsekvens av det bedöms
arbetslöshetsnivån minska endast långsamt mot nivåer som bedöms
vara konsistent med de dubbla målsättningarna.

Vidare fortsätter påfrestningarna på de globala finansiella
marknaderna att utgöra en signifikant risk på nedsidan för de
ekonomiska utsikterna. Kommittén bedömer att inflationen på
medellång sikt kommer att ligga vid en nivå vid eller lägre än
vad som är konsistent för att uppfylla de dubbla
målsättningarna.

För att stödja en starkare ekonomisk återhämtning och för att
tillförsäkra att inflationen över tiden uppfyller de dubbla
målsättningarna, kommer kommittén att upprätthålla en mycket
ackommoderande penningpolitik. Målintervallet för Fed funds
behålls därför vid 0-0,25 procent och kommittén bedömer att de
ekonomiska förhållanden kommer att motivera en exceptionellt låg
nivå på styrräntan minst till slutet av 2014, vilket är en
upprepning från föregående möte.

Kommittén beslutade också att fortsätta programmet för att
förlänga den genomsnittliga löptiden i värdepappersportföljen
till slutet av året, i linje med vad som aviserades i juni.
Vidare behålls policyn att återinvestera likvider från
förfallna bolånerelaterade värdepapper i nya bolånepapper.

Kommittén kommer noga bevaka inkommande information över den
ekonomiska och finansiella utvecklingen och kommer att erbjuda
ytterligare lättnader (ackommodation) vid behov för att stödja
en starkare ekonomisk återhämtning och en uthållig förbättring
av arbetsmarknadsförhållandena i ett sammanhang med
prisstabilitet.

Kommittén röstade 11-1 för beslutet. Den som röstade emot var
Jeffrey Lacker som ville utelämna beskrivningen över den
tidsperiod över vilken de ekonomiska förhållandena kommer att
motivera en låg nivå på styrräntan.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.