Du är här

2017-05-23

Feelgood Svenska AB: Årsstämma i Feelgood Svenska AB

Feelgood Svenska AB höll idag den 23 maj 2017 årsstämma vid vilken
aktieägarna i huvudsak fattade följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016 fastställdes.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till
aktieägarna utdela 0,05 kr per aktie motsvarande 5 197 019 SEK och
att resterande stående vinstmedel samt överkursfond om 49 594 238
kronor balanseras i ny räkning. Beslutades vidare i enlighet med
styrelsens förslag att fastställa avstämningsdagen för rätt till
erhållande av utdelning till den 26 maj 2017, varvid utdelning
beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 31 maj 2017.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret
2016.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Göran
Hägglund (omval), Christoffer Lundström (omval), Jörgen Månsson
(omval), Eric Norlander (omval)och Karin Wallin (omval). Göran
Hägglund valdes till styrelseordförande (omval). Bengt Stillström
avgick som styrelseledamot.

Val av revisorer
Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för en period om ett år
intill utgången av årsstämman 2018. Ernst & Young AB meddelat att
auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt fortsätter som
huvudansvarig.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett fast
belopp om 850 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till
styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor till var och en av de
övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Beslutet innebär en sänkning av
det totala arvodet jämfört med 2016 om 150 000 kronor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen
i enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt samma
riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016).

Riktlinjer till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare (i allt väsentligt samma
riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier inte
antaget av årsstämman

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande erhöll inte erforderlig
majoritet vid årsstämman om minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman, varvid
förslaget inte antogs av stämman.

Kontaktperson:
Joachim Morath
Verkställande direktör
Tel: 070 - 213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom
företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa
hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt
motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering,
genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag
och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett
rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar
hälsotjänster nära 200 enheter över hela landet. Företaget grundades
år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag.
www.feelgood.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/feelgood-svenska-ab/r/arsstamma-i-feelgood-sve...
http://mb.cision.com/Main/4242/2272443/678923.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.