Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Feelgood Svenska AB: Feelgood Svenska AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|BELOPP I MKR |Jul-sep |Jul-sep |Jan-sep |Jan-sep |
| | 2017| 2016| 2017| 2016|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Nettoomsättning | 122,8| 112,0| 483,1| 449,8|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Resultat före avskrivningar (EBITDA) | -10,2| -7,5| 17,5| 15,6|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Rörelseresultat (EBIT) | -11,9| -9,2| 12,1| 10,3|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Nettoresultat (EBT) | -12,2| -9,5| 11,4| 9,3|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Resultat per aktie före utspädning (kr) | -0,09| -0,09| 0,08| 0,09|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Resultat per aktie efter utspädning (kr)| -0,09| -0,09| 0,08| 0,09|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+--------+

Tredje kvartalet i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
föregående år.

· Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 122,8 mkr
(112,0) motsvarande en omsättningstillväxt om 9,6 procent.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,2 mkr
(-7,5).

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -11,9 mkr (-9,2).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 kr
(-0,09) respektive -0,09 kr (-0,09).

Första nio månaderna i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
föregående år.

· Nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 483,1 mkr
(449,8) motsvarande en omsättningstillväxt om 7,4 procent.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,5 mkr (15,6).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,1 mkr (10,3).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 kr
(0,09) respektive 0,08 kr (0,09).

VD-kommentar
"Ett intensivt utvecklingsarbete och fem nya större ramavtal under
tredje kvartalet skapar förutsättningar för en fortsatt positiv
utveckling för Feelgood. Vår marknadsposition har förstärkts och
trots det svagare resultatet i kvartalet ser vi att vi är inne i en
positiv trend för intäkter och resultatutveckling som syns i årets
första nio månader."

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten.
Kontaktpersoner
Joachim Morath, VD och koncernchef, 0702-13 08 23,
joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök, CFO, 0700-92 24 84,
cecilia.hojgard-hook@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 27
oktober 2017 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/feelgood-svenska-ab/r/feelgood-svenska-ab--pub...
http://mb.cision.com/Main/4242/2377143/742898.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.