Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Ferronordic Machines AB: Ferronordic Machines AB (publ) delårsrapport januari - mars 2017 och uppdaterade finansiella mål

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2017

STARKASTE FÖRSTA KVARTALET NÅGONSIN

FÖRSTA KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen ökade 78% (33% ökning i rubel) till 550 MSEK
(310 MSEK)

· Rörelseresultatet ökade till 37 MSEK (17 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 6,8% (5,5%).
· EBITDA uppgick till 45 MSEK (27 MSEK)
· Resultatet efter skatt uppgick till 30 MSEK (14 MSEK)
· Resultatet per stamaktie uppgick till 1,60 SEK (0,18 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 MSEK (43
MSEK)

MSEK 2017 2016
Första kvartalet Första kvartalet
Nettoomsättning 550 310
EBITDA 45 27
Rörelseresultat 37 17
Resultat efter skatt 30 14

Nettoskuld / (Nettokassa) (216) (131)

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD OCH KONCERNCHEF:

· Den återhämtning av marknaden som noterades i Ryssland under
slutet av 2016 fortsatte under första kvartalet 2017. Jämförelsedata
mot förra årets första kvartal visar en ökning i antal sålda enheter
med över 90%.

· Till följd av ökad efterfrågan och resultatet av de
effektiviseringsåtgärder vi vidtog under den ekonomiska nedgången
noterade vi vårt starkaste första kvartal någonsin. Jämfört med
första kvartalet föregående år (som då var vårt starkaste första
kvartal hittills) ökade omsättningen med 78% och såväl
rörelseresultat som resultat efter skatt mer än fördubblades. Även om
denna exceptionella tillväxt troligtvis inte kommer hålla i sig under
året tror jag ändå vi kommer få se fortsatt lönsam tillväxt då
marknaden fortsätter att återhämta sig och vår organisation anpassar
sig till den ökade efterfrågan.

· Styrelsen har beslutat att påbörja processen att utvärdera en
eventuell notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm. En
notering av stamaktierna skulle ge bolaget ökad tillgång till
kapitalmarknaden för att stödja bolagets fortsatta expansion och
samtidigt möjliggöra för preferensaktieägare att konvertera sina
preferensaktier till stamaktier.

· Jag vill även ta tillfället i akt att uttrycka min tacksamhet till
Per-Olof Eriksson och Kristian Terling för deras insatser för bolaget
under deras tid i styrelsen. Per-Olof har lett styrelsens arbete
sedan bolaget grundades 2010 och har sannerligen bidragit till
bolagets framgång. Samtidigt är jag glad över nomineringarna av
Staffan Jufors som ny styrelseordförande och Annette Brodin Rampe som
ny styrelseledamot. Jag är övertygad om att deras respektive
erfarenheter kommer vara till verklig nytta för bolaget framöver.

Finansiella mål

Styrelsen har idag beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål
enligt följande:

- Fördubblad omsättning från 2016 till 2020

- EBIT-marginal om 6-8%

- Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA om 0-2 ggr (över en
konjunkturcykel)

Målet om täckningsgrad från eftermarknaden om minst 1,0 ggr är numera
ett strategiskt mål.

Presentation av rapporten

En telefonpresentation av denna rapport kommer hållas den 22 maj kl.
09:30 (CET). Presentationen kommer finnas tillgänglig på bolagets
webbplats före mötet. För att ansluta till presentationen, vänligen
ring in senast fem minuter före utsatt tid.

Telefonnummer:

· Sverige (avgift): 08 5059 6306
· Sverige (utan avgift): 0200 899 908
· Storbritannien (avgift): 0203 139 4830
· Storbritannien (utan avgift): 0808 237 0030
· Ryssland (avgift): 049 564 693 04
· Ryssland (utan avgift): 810 800 2136 5011

Deltagarkod: 60400999#

---------------------------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även
officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa
delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Ferronordic
påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb
takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala
distrikt med cirka 70 anläggningar och nästan 800 anställda.
Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i
Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier.
Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel:
+46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.ru

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 maj 2017, kl 11:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-machines...
http://mb.cision.com/Main/1463/2269267/677045.pdf
http://mb.cision.com/Public/1463/2269267/a9c035bb912f30b4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.