Du är här

2017-11-28

Ferronordic Machines AB: Ferronordic Machines AB (publ) delårsrapport januari - september 2017

Pressmeddelande

Stockholm den 28 november 2017

YTTERLIGARE PRODUKTER OCH FORTSATT TILLVÄXT

TREDJE KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen ökade med 54% (47% i rubel) till 626 MSEK (406
MSEK)

· Rörelseresultatet ökade till 50 MSEK (40 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 8.0% (9,8%)
· EBITDA uppgick till 56 MSEK (45 MSEK)
· Periodens resultat uppgick till 43 MSEK (34 MSEK)
· Resultat per stamaktie uppgick till 2,77 SEK (1,98 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106 MSEK
(-104 MSEK)

JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen ökade med 75 % (46% i rubel) till 1 962 MSEK (1
121 MSEK)

· Rörelseresultatet ökade till 150 MSEK (83 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (7,4%)
· EBITDA uppgick till 168 MSEK (108 MSEK)
· Periodens resultat uppgick till 123 MSEK (68 MSEK)
· Resultat per stamaktie uppgick till 7,98 SEK (2,81 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 290 MSEK
(20 MSEK)

MSEK Tredje Tredje Nio Nio månader 2016
kvartalet kvartalet månader
2017 2016 2017
Nettoomsättning 626 406 1 962 1 121
EBITDA 56 45 168 108
Rörelseresultat 50 40 150 83
Periodens 43 34 123 68
resultat

Nettoskuld/(Netto (381) (77) (381) (77)
kassa)

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

· Den ryska marknaden för nya anläggningsmaskiner fortsatte att
återhämta sig under kvartalet, om än i något lugnare takt än under
första halvåret. Detta var väntat eftersom återhämtningen tog fart
redan under tredje kvartalet 2016. Icke desto mindre ökade
totalmarknaden för vårt produktutbud omkring 70% under kvartalet och
84% under de första nio månaderna, jämfört med motsvarande perioder
förra året.

· I takt med att marknaden fortsatte att återhämta sig fortsatte vi
att öka vår omsättning. Omsättningen under kvartalet var följaktligen
över 50% högre än under motsvarande period förra året. Även
rörelseresultatet och resultatet per stamaktie fortsatte att öka,
detta trots att vår lönsamhet under tredje kvartalet 2016 var väldigt
stark. Rörelsemarginalen är fortsatt i linje med våra finansiella
mål.

· Samtidigt fortsatte vi att utveckla vår verksamhet och
implementera vår strategi. Som nämndes i rapporten för andra
kvartalet utsågs vi i augusti till återförsäljare av grävlastare från
Mecalac i hela Ryssland. Produkterna, som finns med hjul i både samma
och olika storlek, kommer bli ett bra komplement till vårt övriga
produktutbud.

· Sist men inte minst vill jag framföra min tacksamhet för det
intresse som visats för vårt bolag under den nyligen avslutade
noteringen av våra stamaktier på Nasdaq Stockholm, både från
preferensaktieägare att konvertera preferensaktier, samt från
investerare att förvärva stamaktier. Konverteringen och emissionen av
nya aktier stärker vår balansräkning ytterligare och ger oss än
bättre möjlighet att förverkliga vår strategi och tillvarata de
existerande tillväxtmöjligheterna.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i
Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt
återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet
2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl
etablerat i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över
800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande
service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i
Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.
Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North
Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090
7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 november 2017, kl. 11:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-machines...
http://mb.cision.com/Main/1463/2401438/758899.pdf
http://mb.cision.com/Public/1463/2401438/9c923a40b92fde50.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.