Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

FI: AMORTERINGSKRAV BEHÖVS TROTS INBROMSNINGSTECKEN - THEDÉEN

STOCKHOLM (Direkt) Finansinspektionen står fast vid bedömningen att
amorteringskravet för bolån behöver skärpas, trots den senaste tidens
signaler om en inbromsning på bostadsmarknaden. Att införandet av det skärpta
amorteringskravet nu senareläggs har inget med en eventuell inbromsning att
göra.

Det uppger FI:s generaldirektör Erik Thedéen för Nyhetsbyrån Direkt efter
myndighetens förslag på tisdagen om en senareläggning av införandet till den
1 mars 2018.

Tidigare har myndigheten pratat om att förslaget skulle börja gälla i början
av 2018.

Har ni vägt in den senaste tidens signaler om en inbromsning på
bostadsmarknaden?

"Nej, det här beslutet handlar bara om att Bankföreningen och ett antal banker
anser att det är tajt om tid för att få ordning på IT-system och rutiner",
svarar Erik Thedéen.

Är ni lika
trygga
kring behovet och lämpligheten i
skä
r
pningen
, trots den senaste tidens tecken

inbromsning?

"Absolut. Det här kravet handlar inte om att hantera månadsutfall på
bostadsmarknaden utan om att hantera en skuldsättning som nästan har
fördubblats de senaste 20 åren i förhållande till disponibelinkomst, vilket
innebär att Sverige bygger makroekonomiska risker när hushållen är väldigt
skuldsatta. Det är en utveckling som går åt fel håll. Genom att bygga
motståndskraft i hushållssektorn vill vi dämpa riskerna", framhåller
FI-chefen.

"Vi har även kalibrerat förslaget så att det har väldigt begränsade effekter
här och nu, men skulle kunna ha större effekter om skuldsättningen fortsätter
att öka i förhållande till inkomsterna framöver. Här och nu är det 14 procent
av nya låntagare som berörs. Det innebär att 1-2 procent av svenska folket
kommer att påverkas av detta nästa år, så det är en mycket begränsad direkt
effekt", hävdar han.

Du ser inte framför dig att F
inansinspektionen
kan komma att göra en annan bedömning kring amorteringskravet om
bostadsmarknaden skulle bromsa kraftigt?

"Nej, månadsutfall har inte bäring på det vi föreslår. Vi får ta på oss att vi
inte riktigt har lyckats med den kommunikationen, men detta är en strukturell
åtgärd för att hantera skuldsättningen. Vi har i dag högkonjunktur,
minusränta och stark sysselsättningstillväxt. Det är inte en miljö där man
får mycket kraftiga kollapser på bostadsmarknaden, så den typen av analyser
ställer jag mig mycket frågande inför i dag. Sedan ska man alltid följa
utvecklingen - men som läget ser ut i dag finns det ingen anledning för oss
att förändra vår inställning", resonerar Erik Thedéen.

Har ni övervägt att göra storleken på amortering
skravet
konjunkturcykelberoende såsom
bankernas
kapitalkrav delvis är?

"Nej, det har vi inte gjort och det tror jag vore en ganska dålig idé. Det här
handlar om att ha ett strukturellt ramverk som gör att vi inte får kraftiga
uppgångar som sedan ibland följs av kraftiga nedgångar - helt enkelt ett
amorteringskrav som bygger motståndskraft i hushållssektorn", säger
FI-chefen.

"Sedan tror jag att det vore bra att ha ett skattesystem som ger mindre
incitament till skuldsättning och som även stärker incitamenten att flytta
till lämplig bostad. Det handlar om både reavinstbeskattning, uppskovsregler
och ränteavdraget".

Ni utöka
r
antalet variabler som amorteringskravet utgår ifrån från e
n
(
belåningsgrad
) till två (
belåningsgrad och
inkomst
skuldkvot
). Man skulle kunna göra de
n förändringen
utan att höja det totala amorteringskravet?

"Man kan göra många varianter, men det här förslaget är utformat så att det
påverkar nya låntagare och det är oerhört få som påverkas. De som hamnar på
mycket hög amortering - om nu 3 procent är en mycket hög amortering, men det
är mycket högre än vad vi har haft tidigare i alla fall - är personer som
lånar mycket högt i förhållande till sin bostads värde och sin inkomst. Då är
det inte orimligt att man har en något snabbare amorteringstakt", säger Erik
Thedéen avslutningsvis.

Finansinspektionens förslag innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än
4,5 gånger sin inkomst före skatt ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet
per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan
befintliga amorteringsregler.
---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.