Du är här

2017-05-31

FI: STORA HUSHÅLLSSKULDER ÖKAR SÅRBARHET I EKONOMIN - RPT (NY)

(tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Direkt) Den unika kombinationen av en stark konjunktur och
rekordlåga räntor bidrar till att hushållens skulder och bostadspriserna
växer snabbt. På tre år har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent. FI ser
därför att sårbarheter byggs upp i den svenska ekonomin.

Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin Stabilitetsrapport på onsdagen.

"För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft i en framtida kris vill
FI därför skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i
förhållande till sina inkomster. Förslaget kommer att gå ut på remiss inom
kort", säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

Förslaget innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin
bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1 procentenhet
mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver
redan befintliga amorteringsregler.

Således innebär de skärpta amorteringskraven att de mest sårbara hushållen,
det vill säga de som har stora skulder både i förhållande till sina inkomster
och till bostadens värde, kommer att amortera minst 3 procent av bolånet per
år.

FI bedömer att sannolikheten för en större prisnedgång på bostadsmarknaden är
högre än normalt. Bostadspriserna har ökat snabbt och under en lång tid, och
priserna har under de senaste åren stigit betydligt snabbare än hushållens
inkomster. Flera internationella organisationer har också pekat på att
bostadspriserna i Sverige är övervärderade relativt fundamentala faktorer.

"Om allvarliga störningar skulle drabba den svenska ekonomin kan
bostadspriserna sjunka betydligt, vilket kan förstärka en konjunkturnedgång",
skriver FI.

Hög tillväxt och extremt låga räntor bidrar till att bostadspriser och
hushållens skulder ökar snabbt. De svenska hushållens ekonomi är fortsatt
stark; inkomsterna stiger, hushållens sparande är högt och de har en
betydande nettoförmögenhet.

Hushållen har förvisso stora skulder men deras återbetalningsförmåga är god.
Riskerna kopplade till hushållens stora skulder handlar därför primärt om att
de kan komma att kraftigt dra ned sin konsumtion i en framtida ekonomisk
nedgång.

Hushåll med stora skulder bedöms vara mer känsliga för inkomstbortfall och
makroekonomiska störningar. Det amorteringskrav FI införde 2016 har medfört
att nya bolånetagare lånar mindre och köper billigare bostäder, vilket har
ökat deras motståndskraft mot makroekonomiska störningar.

I takt med att hushållen amorterar kommer motståndskraften att stärkas
ytterligare. Hushållens skulder ökar dock fortfarande i förhållande till
deras inkomster. För att ytterligare öka hushållens motståndskraft avser FI
därför att skärpa amorteringskravet för hushåll med höga skuldkvoter.

Det skärpta amorteringskravet framöver kommer baseras både på bostadens värde
och på hushållets inkomst. Det skärpta kravet kommer att påverka cirka 14
procent av nya bolånetagare, men om skulderna fortsätter att växa snabbare än
inkomsterna kommer allt fler att påverkas.

De ökade amorteringarna kommer sannolikt att leda till att hushållen tar
mindre bolån, köper billigare bostäder och att högt skuldsatta hushåll
minskar sina skulder snabbare över tid.

"FI bedömer därför att det skärpta kravet kommer att öka hushållens
motståndskraft mot makroekonomiska störningar", skriver FI.

Det är samtidigt viktigt att notera att ett skärpt amorteringskrav endast
omfattar nya bolånetagare. FI:s åtgärder kan inte lösa de fundamentala
problemen på bostadsmarknaden. För att motverka att snabbt stigande
bostadspriser och skulder leder till stora obalanser krävs även åtgärder från
andra politikområden.
Bild: bostadsprisernas utveckling

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.