Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Africa Oil Corp

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Africa Oil Corp
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 201404-7696 Africa Oil Corp
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-03-11
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 23 020 156
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 23 020 156
Andel
- aktier 4,89 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,89 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,89 % 23 020 156
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,12 % 573 501

TOTALT 5,01 % 23 593 657

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 23 593 657
- andel av rösträtter 5,01 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Joakim Lomell
- telefon 08-40942086
- mejljoakim.lomell@avanza.se

Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade
innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§
första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§
första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det
är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella
värdepapprena.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/665C6D0C0A4479DF

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.