Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Alfa Laval AB

Flaggningsmeddelande i Alfa Laval AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556587-8054 Alfa Laval AB
InstrumentSE0000695876 Shares
InnehavareAmador Foundation, a foundation incorporated in Liechtenstein
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier122 037 736
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter122 037 736
Andel
 - aktier29,09427 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter29,09427 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 129,09427 % 122 037 736
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT29,09427 % 122 037 736
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagTetra Laval International S.A.
 - antal rösträtter122 037 736
 - andel av rösträtter29,09427 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter122 037 736
 - andel av rösträtter29,09427 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision