Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556475-5550 Castellum Aktiebolag
InstrumentSE0000379190 Ordinary Shares
InnehavareCitigroup Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier4 619 545
Antal rösträtter4 619 545
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-28
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 310 105
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 310 105
Andel
 - aktier0,4725 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,4725 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,4725 % 1 310 105
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade8,654 % 23 994 363
 - Kontantavräknade0,0361 % 100 200
 
TOTALT9,1626 % 25 404 668
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCitigroup Global Markets Limited
 - antal rösträtter25 404 668
 - andel av rösträtter9,1626 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter25 404 668
 - andel av rösträtter9,1626 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision