Du är här

2017-09-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eltel AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Eltel AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556728-6652 Eltel AB
Instrument SE0006509949 Ordinary A Shares
Innehavare Wipunen varainhallinta Oy

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-08-31
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 16 000 000
- direkt innehavda rösträtter 16 000 000
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 10,2 %
- direkt innehavda rösträtter 10,2 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,2 % 16 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 10,2 % 16 000 000

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 16 000 000
- andel av rösträtter 10,2 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Peter Immonen
- telefon +358961228335
- mejlpeter.immonen@wip.fi

Kommentar
Wipunen varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy har
överenskommit att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en
långsiktig gemensam hållning i fråga om ELTELs förvaltning Antalet
aktier i ELTEL avser Wipunen varainhallinta Oy:s, Mariatorp Oy:s och
Riikantorppa Oy:s samlade innehav i ELTEL. Detta flaggningsmeddelande
utgör i enlighet med 4 kap. 8 § lagen om handel med finansiella
instrument en gemensam anmälan av parterna.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=443840...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.